எழுத்தும் வாழ்வும்


எழுத்தும் வாழ்வும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். இது மிகவும் எளிமையான சரியான எதிர்பார்ப்பு. தனது வாழ்க்கையில் தானே நம்பாத ஒன்றை, அல்லது தானே கடைப்பிடிக்காத ஒன்றை ஒரு எழுத்தாளர் எழுதலாமா? கூடாது தான்.

ஒரு எழுத்தாளரை அணுகிய இன்னோரு எழுத்தாளர் அல்லது நண்பர் அவமதிப்புக்கோ சிறுமைக்கோ ஆளான போது அது வெளியாகி அவரது உண்மையான முகம் வெளி வந்தது ஒரு காலம். ஆனால் தற்போது ஒருவர் அரசியல் கட்சியிலோ அல்லது எழுத்தாளர் மத்தியில் அரசியலிலோ ஈடுபடுவது மட்டுமே குற்றமாகக் கருதப் படும்.

ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு கொள்கைவாதியாகவோ லட்சியவாதியாகவோ இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறதா? இது பற்றி இரு விதமான கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன. பெரும்பான்மைக் கருத்து தேவையில்லை என்பதே. ஆனால் மனித நேயம், சமூக நீதி, பெண் விடுதலை என்னும் அடிப்படையான விஷயங்களில் சமாதானம் செய்து கொள்ளாத ஒருவர் எந்தக் கொள்கைப் பிரகடனத்தையும் நேராகவோ எழுத்து மூலமாகவோ செய்யாவிடில் அவர் ஏற்கப்படுவார்.

தனது சொந்த வாழ்க்கையில் பல எழுத்தாளர்கள் நிறையவே மன வேதனைக்கு உட்படுகின்றனர். எந்த அளவு தனது எழுத்தும் வாழ்வும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று தீவீரமாக இருக்கிறாரோ அந்த அளவு அவரது வேதனை அதிகம். தனது சொந்த விஷயங்களை நிர்வகிப்பதும் அவருக்கு சவாலே. இந்த வாழ்க்கைக்கு அல்லது போராட்டமும் வேதனையுமான பயயணத்துக்கு அவர் பழகி விடுவார். அவரது குடும்பம் அனேகமாக ஒப்பாது.  இது  சோகத்தின் அடுத்த கட்டம்.  இது ஒரு அந்தரங்கமான வலி. இன்னொரு எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே பிடிபடும். அப்படியே ஒரு அதிர்ஷ்ட்டமான எழுத்தாளர் குடும்பத்தால் பாதிக்கப்பபடா விட்டாலும் சக எழுத்தாளர்கள் ஊழியர்கள் அல்லது நண்பர்கள் விட்டு வைக்க மாட்டார்கள். எழுத்தோடு சேர்ந்த தலை எழுத்து அது.

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to எழுத்தும் வாழ்வும்

  1. jothi says:

    It is true . You are your guide you need not worry about the society .There is a spelling mistake in the last but 6 th row

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s