11வது இடம்


11வது இடம்
இந்தியாவுக்கு 11வது இடம் ஒலிம்பிக்ஸில் கிடைத்திருந்தால்? எவ்வளவு பெருமையாக இருக்கும்? ஆனால் தனது நாட்டுக்குள்ளேயே அகதியாக ஆக்கப்பட்டோர் மக்கட்தொகையில் 11வது இடம்!  இது NRC (Norwegian Regugee Council) என்னும் நிறுவனம் Genevaன் உலக நாட்டு அமைப்பான  IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre)ன் கணக்கெடுப்பில் வெளியான தகவல்.  கொலம்பியா, ஈராக், சூடான், சோமாலியா, நைஜீரியா, துருக்கி ஆகியவை இதில் முன்னோடிகளின் பட்டியல். ஆனால் இவைகள் யாவுமே  அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை அற்ற நாடுகள். வரலாற்று ஏடுகளில் நம் பண்பாடு மிகத் தொன்மையாக இருக்கிறது என்று எப்போதும் மார்தட்டி அதன் மீத் சேற்றை வாரி இறைத்தது போல் இந்த சாதனை செய்ததற்கு ஒரே காரணம். கல்வி அறிவின்மை. குறைந்த பட்சம் உயர்நிலைப் பள்ளியாவது படித்து முடிக்கட்டும் எல்லாக் குழந்தைகளும் என்று அரசு முனையட்டும் மதம், ஜாதி, இனம்,  மொழி அடிப்படையில்லான அரசியல் பத்தே வருடத்தில் ஒழிந்து வெறியாட்டக் கலவரங்களும் தம் நாட்டிலேயே நம் சோதரர் அகதியாவதும் கண்டிப்பாக இல்லாமலேயே போகும்.

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s