கேஜ்ரிவாலின் அவசரமான முடிவு அவருக்கே பின்னடைவு


கேஜ்ரிவாலின் அவசரமான முடிவு அவருக்கே பின்னடைவு

பெயர் கூட வைக்காமல் அவசரமாக ஒரு அரசியல் கட்சியை கேஜ்ரிவால் துவங்கியுள்ளார். இந்தியாவில் அரசியல் கட்சிகளுக்குப் பஞ்சம் இல்லை. நேர்மையான மனிதர்களுக்கே குறிப்பாக அரசு அலுவலர் மற்றும் அரசியல்வாதிகளில் நேர்மையானவர் குறைவு – மிகக் குறைவு என்பது அன்னா ஹஸாரே அவர்களுக்குத் தெளிவாகத் தெரிந்திருந்தது. அவர் அரசியல் லாபம் எதிர்பார்க்காமல் மக்களின் விழிப்புணர்வின் மீது நம்பிக்கை வைத்து அவர்கள் விழித்தெழுந்து தமக்கு ஒரு சுத்தமான அரசாங்கத்துக்கும் ஆட்சி முறைக்கும் உரிமை உண்டு என்று குரல் கொடுக்கும் வரை அவர்களோடு நின்று போராடுவது என்பதே அன்னா அவர்களின் நோக்கம். இதோ துளசி இருக்கிறது இதோ வேப்பிலை இருக்கிறது இவை நம் நோயைக் குணப்படுத்தும் என்று இனங்காட்டவே அன்னா விரும்பினார். அதற்கு ஆள் பலம் பண பலம் அல்லது ஊடக பலம் தேவையில்லை. ஆனால் கேஜ்ரிவால் தேர்ந்தெடுத்திருக்கும் பாதைக்கு இவை தேவை. சாமியார் பூனை வளர்த்த கதையாய் கேஜ்ரிவால் பண பலம் ஆள் பலத்துக்கா என்று ஆரம்பித்து பல சமாதானங்களுடனேதான் அரசியலை நடத்த வேண்டி இருக்கும்.  இது அன்னா ஹஸாரேயுடன் பணியாற்றக் கிடைத்த அரிய வாய்ப்பை நழுவ விட்டு அவர் தனக்குத் தானே ஏற்படுத்திக் கொண்ட பின்னடைவு. கேஜ்ரிவால் அரசியல் பாதையில் அன்னாவின் விருப்பத்துக்கும் மாறாக சென்றமையால் அன்னாவை வணங்கும் கோடிக்கணக்கான இந்தியர் யாரும் கேஜ்ரிவாலை மதிக்க மாட்டார்கள். பணம் நன்கொடையாகத்  தந்து அவரை அவர்கள் ஊக்குவிக்க சாத்தியமே இல்லை. அப்படியே கேஜ்ரிவாலுக்கு அரசியல் களத்தில் இறங்கி நேர்மையான அரசியலுக்காகப் பாடுபடும் எண்ணம் இருந்தால் அவர் தேர்தலில் நல்ல வேட்பாளர் யார் யார் என்பவர்களைக் கண்டறிந்து அவர் சுயேட்சையோ எந்தக் கட்சியோ அவருக்காக பிரசாரம் செய்திருக்கலாம். அரசியலுக்கு உள்ளே இருந்து அரசியலைத் தூய்மை செய்வது இன்று மிகவும் மதிக்கப் படும் அரசியல் தலைவர்களுக்குக் கூட சாத்தியமில்லை.

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s