இலங்கை ராணுவ வெற்றிச் சின்னம் கலைஞரைப் புண்படுத்தும் போது


இலங்கை ராணுவ வெற்றிச் சின்னம் கலைஞரைப் புண்படுத்தும் போது

இலங்கை ராணுவ வெற்றிச் சின்னம் கலைஞரைப் புண்படுத்தும் போது – அது சம்பந்தமாக அவரது அறிக்கையை வாசிக்கும் போது இலங்கைத் தமிழர் அவல நிலையை, அவர்களது முடிவில்லாத் துயரங்களை அரசியல் ஆதாயத்துக்காக கடந்த முப்பது வருடமாக தமிழக அரசியல் கட்சிகள் எந்த அளவு பயன் படுத்தினார்கள் இன்றும் பயன் படுத்தி வருகிறார்கள் என்பதும் சேர்ந்தே நினைவுக்கு வரும். இவ்வாறான மனசாட்சியே இல்லாத சந்தர்ப்ப வாதத்துக்கு தமிழக மக்களின் மனப்பாங்கே முக்கிய காரணம். அவர்கள் சினிமா தொலைக்காட்சி அரசியல் வம்பு இலவச பொருட்கள் என்னும் சுவர்களுக்கு இடைப்பட்டு ஒரு இருட்டில் எப்போதுமே வெளியுலகம் தெரியாது இருக்கிறார்கள். இதற்கு ஒரு சினிமா பாட்டு ஒன்றே உதாரணம். நீ திமுக என்றால் நான் அதிமுக நீ எல்டிடிஈ என்றால் நான் சிங்கள ராணுவம் என்று ஒரு பெண் ஒரு ஆணைப் பார்த்துப் பாடுகிற குத்துப் பாட்டு அதன் பல்லவி அனுபல்லவி நினைவில் இல்லை. தமிழ் நாட்டில் கவிஞர் என்றால் சினிமாவில் பாட்டு எழுதுபவர் என்று பொருள். நிறைய படங்களுக்கு பாட்டு எழுதினால் அவர் கவி அரசர் . நிறைய ஆண்டுகளாக எழுதினால் அவர் கவிச் சக்கரவர்த்தி. எனவே ஒரு வருங்கால கவி அரசருக்குப் புரிந்த இலங்கை இனப் போரின் விவரங்கள் இந்த  அளவில் தான். வெளி மாநிலத்தில் இருந்து தமிழ் நாட்டில் வந்து வேலை செய்யும் கூலிக்காரர்கள் அதிகம் இந்நாளில். அன்றைக்கு சரக்கு குடிக்க வசதி இருந்தால் போதும் சராசரி ஆணுக்கு. இலங்கை மக்களின் அன்றாடப் பாடு எந்த அளவு வலி மிகுந்தது என்பது 1% இங்கே யாருக்கும் புரியவுமில்லை. அக்கறையுமில்லை.

தொடர்புடைய பதிவுகள்;
பிரபாகரன் குறித்த வதந்தி- வைகோவைச் சாடும் தயா மாஸ்டர்
https://tamilwritersathyanandhan.wordpress.com/2012/10/25/%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%95%e0%ae%b0%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%b1%e0%ae%bf%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4-%e0%ae%b5%e0%ae%a4%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf/
வைகோவுக்கு பதில் தெரிந்தால்
https://tamilwritersathyanandhan.wordpress.com/2012/09/21/%e0%ae%b5%e0%af%88%e0%ae%95%e0%af%8b%e0%ae%b5%e0%af%81%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%81-%e0%ae%aa%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b2%e0%af%8d-%e0%ae%a4%e0%af%86%e0%ae%b0%e0%ae%bf%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4/

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to இலங்கை ராணுவ வெற்றிச் சின்னம் கலைஞரைப் புண்படுத்தும் போது

  1. Anandan says:

    Ur updates are very nice sir, keep I up.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s