மருது பாண்டியர் நிகழ்த்தியதே முதல் சுதந்திரப் போர்


மருது பாண்டியர் நிகழ்த்தியதே முதல் சுதந்திரப் போர்

Colonel James  Welsh என்னும் ஸ்காட்லாண்ட் படைத் தளபதியின் Military Reminiscences என்னும் நூல், J.Gourlay  என்னும் ஸ்காட்லாண்ட் எழுத்தாளரின் Mharadhu, an Indian story of the beginning of the Nineteenth Century, P.A. Krishnan என்னும் இந்திய எழுத்தாளரின் நாவல் The Tigerclaw Tree என்பவை ஆதாரமாகி நமக்கு உணர்த்துவது 10.6.1801 நாளன்று “ஸ்ரீரங்கப் பிரகடனம்” என்று அறியப் படும் அறைகூவலில் மருது சகோதரர்கள் “ஜம்புத் த்வீபத்திலிருந்து (ஒருங்கிணைந்த இந்தியா) பிரிட்டிஷாரைத் தூக்கி எறியுங்கள் என்று மக்களை அழைத்ததே முதல் சுதந்திர எழுச்சி. இதன் பின் விளைவாய் அவர்கள் பிரிட்டிஷ் படையை எதிர் கொண்டனர். கர்னல் ஜேம்ஸ் வெல் முதலில் அவர்களது நண்பராகவே இருந்தார். பெரிய மருதுவால் நவாப்களின் நாணயங்களை விரல்களாலேயே வளைக்க இயலும் என்றும் சிலம்பாட்டத்தின் அடிப்படைகளை எனக்கு சிறிய மருது  சொல்லிக் கொடுத்தார் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். சிறிய மருது மக்களின் மனதில் இடம் பிடித்தவர் என்றும் அவர் சொல்லை மக்கள் மீறவே மாட்டார்கள் என்பதும் அவரது பதிவு. மருது சகோதரர் மாளிகையில் ஒரே ஒரு காவலாளியே இருந்தது அவரது வீரத்துக்குச் சான்று.  பின்னாளில் அவர்களுடன் போர் புரிய நேர்ந்தது. கைது செய்து கால் எலும்பு உடைந்த நிலையில் இருந்த பெரிய மருதுவைத் தூக்கில் இட வேண்டி வந்தது. அப்போது துரைசாமி என்னும் இளவரசர் 15 வயது நிரம்பியவர். அவர் பர்மாவுக்கு நாடு கடத்தப் பட்டதையும் பல வருடங்கள் கழித்து அவரை ஒரு முதியவராக பர்மாவில் சந்தித்ததையும் வெல் நினைவு கூறுகிறார். 1857 முதல் சுதந்திரப் போருக்கு 56 வருடம் முன்பே மருது சகோதரர் நிகழ்த்திய சுதந்திரப் போர் ஏன் வரலாற்று ஏடுகளில் சரியாகப் பதிவாகவில்லை என்பது பெரிய சோகம். (நன்றி ஹிந்து)

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s