அணைக்கும் கரங்கள்


அணைக்கும் கரங்கள்
ஓய்வு பெற்ற மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரி பேராசிரியர் நோவா அணைக்கும் கரங்கள் என்னும் அமைப்பின் மூலம் 30 ஆண்டுகளில் குற்றவாளிகளாய் சிறையில் அடைபட்டிருக்கும் 8650 பேர் ப்ள்ளிப் படிப்பு கூட நின்று போயிருந்த நிலைமாறி பட்டப் படிப்பையே முடித்திருக்கின்றனர். பட்டப் படிப்பு வேண்டாம் தொழிற் கல்வி வேண்டும் என்பவர்களுக்கு பட்டயப் படிப்புக்கு உதவி செய்து அவர்கள் விடுதலை ஆகி வரும் போது அவர்களுக்கு தொழில் தொடங்கவும் உதவுகிறது இந்த அமைப்பு. சிறையில் இருக்கும் காலத்தில் இவர்களது குழந்தைகளுக்குத் தேவையான சீருடைகள் போன்றவற்றை வாங்கிக் கொடுத்து அவர்களையும் ஆதரிப்பதால் கைதிகள் சமுதாயத்தின் மீது மதிப்பும் நம்பிக்கையும் கொண்டவர்களாக வெளிவருகிறார்கள். அரசாஙக நிதி உதவி எதுவும் பெறாமல் அடிமா சங்கம், ரோட்டரி சங்கம் போன்ற அமைப்புக்களின் மூலமாகவும் மற்றும் தமது மாணவர் மூலமாகவும் பெற்று நடத்தி வருகிறார் நோவா. (நன்றி தினமணி)

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to அணைக்கும் கரங்கள்

  1. Pingback: Selected Sathyanandhan Posts – Last week | tamilwritersathyanandhan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s