மருந்து விலைகள் குறையும் 25% அல்லது 30% வரை


மருந்து விலைகள் குறையும் 25% அல்லது 30% வரை

செப்டம்பரிலேயே ஒரு வரைவு நகல் மருந்து விலைக் கட்டுப் பாட்டுக்கென தயாராயிருந்தது. அதில் Weighted average என்னும் முறையில் மருந்து விலைகளை ஒப்பிடுவதாக இருந்தது. இப்போது  Simple Average என்னும் முறையில் கணக்கிடப் பட்டு மருந்து விலைகள் கட்டுப்படுத்தப் படும் புதிய முறைக்கு நவம்பர் இறுதிக்குள்  மத்திய மந்திரி சபையின் ஒப்புதல் கிடைத்து விடும்.

மருத்துவர்களிடம் ஒரு நோயாளி போகும் போது விரும்புவதெல்லாம் சீக்கிரம் அந்த நோய் குணமாக வேண்டும் என்பதே. விலை அதிகமான மருந்து விரைவில் குணமளிக்கும் என்னும் ஒரு பாமர கருத்தும் அவருக்குள் இருக்கும் இதைத் தான் மருந்து விற்கும் நிறுவனங்கள் பயன் படுத்திக் கொள்கின்றன. ஒரு மருந்தின் ரசாயன அடிப்படைப் பெயர் Generic name வேறு அதை மருந்து நிறுவனங்கள் விற்கும் போது அதற்கு அவர்கள் கொடுக்கும் Brand name அதாவது அந்த நிறுவனம் இது தன்னுடைய தயாரிப்பு என்று கொடுக்கும் பெயர் வேறு. எளிய உதாரணம் பாரசிடமால் என்னும் பெயர் அது காய்ச்சலைக் கட்டுப்படுத்தும் மருந்து. இதற்கு க்ரோஸின் என்பது அதைத் தயாரித்த நிறுவனம் கொடுக்கும் பெயர். ஆஸ்ப்ரின் என்னும் அடிப்படை மருந்து அனாஸின், பேயர் ஆஸ்ப்ரின், எகொட்ரின் என்னும் பெயர்களில் அதைத் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தைப் பொருத்து மாறுபடுகின்றன. இப்போது குறிப்பிட்ட மருந்துகளின் விலைகளை ஒப்பிடுவது இந்தப் பதிவின் நோக்கமில்லை. இப்படி மருந்துகளுக்கு வியாபாரப் பெயர் கொடுக்கும் முறையில் விலை கடுமையாக உயர்த்தி விற்கும் வசதி பல நிறுவனங்களுக்குக் கிடைத்து விடுகிறது. மருத்துவர் குறிப்பிட்ட அதே பெயர் உள்ள மருந்தைத் தான் வாங்க வேண்டும் என்று அலையும் ஒரு நோயாளிக்கு அது ஒரே ஒரு கடையில் மட்டுமே கிடைப்பது தெரிய வரும். இது மருந்து நிறுவனம், விற்பனைப் பிரதிநிதி மற்றும் மருத்துவரின் என்றுமே மாறாத வெற்றிக் கூட்டணியின் விளைவு.  தீராது மக்களைப் பிடித்து ஆட்டி வைக்கும் நோய்க்கு மருத்துவம் அநேகமாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தான் கிடைக்கிறது. அதே போல இந்த விஷய்த்திலும் “நோயாளி பட்டினி கிடந்து தான் மருந்தை வாங்க வேண்டும் என்னும் நிலை உள்ளது” என்று மருந்து விலை பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ள நீதிபதிகள் மருந்து விலைகளைக் கட்டுப் பாட்டுக்குள் கொண்டு வர ஒரு காலக்கெடு நிர்ணயிக்கும் படி அரசாங்கத்துக்கு உத்தரவிட்டுள்ளனர். மத்திய அரசு Drug Price Control Order என்ற ஒன்றை நவம்பர் மத்தியில் கொண்டு வருவோம் என்று ஒப்புக் கொண்டது. அதன் படியே கட்டுப்பாட்டை அமல் படுத்தப் போகும் செய்தி மக்களுக்கு உகந்த ஒன்று.

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s