சாதாரண மனிதன் என்னும் முகமற்றவன் -1


சாதாரண மனிதன் என்னும் முகமற்றவன் -1

சாதாரண மனிதன் எனப்படும் நபர் யார்? அவரது ஜாதி என்ன? மதம் என்ன? வருமானமென்ன?  Common man எனப்படும் அவர் பொதுவாக மிகவும் வசதியானவருமில்லை. அதே சமயம் மிகவும் விபரம் அறிந்த அறிஞரும் இல்லை. அவர் அரசாங்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க ஓட்டளிப்பதுடன் தன் கடமை முடிந்து விட்டது என்று நம்புகிறார். சில சமயம் தான் ஓட்டளிப்பதால் எந்த மாற்றமும் நிகழாது என்னும் விரக்தியில் ஓட்டுக்கூடப் போடுவதில்லை.  ஆனால் அவர் சாதாரண மனிதன் என்பதற்கு அடையாளம் ஒன்று தான்.  தாமும் தமது குடும்பமும் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளுக்கு அரசாங்கம் கண்டிப்பாகத் தீர்வைக் கொண்டு வரும் என்று நம்புகிறார். உடனே கொண்டு வரா விட்டாலும் கொண்டு வரவேண்டும் என்று விரும்புகிறார். இந்த விருப்பமும் நம்பிக்கையும் மிகவும் ஆழமானவை.  அரசாங்கம் இவற்றை செய்யவில்லை என்று எதிர் கட்சி போராடினால் அவர்கள் மீதும் இவர் நம்பிக்கை கொள்கிறார். அரசியல்வாதிகள் ஆளுபவரோ அல்லது எதிர்கட்சியோ ஊடகமோ யாரேனும் உதவுவார்கள் என்பதே அவரது தீர்மானம்.  சாதாரண மனிதனின் கனவுகளும் எதிர்பார்ப்புகளும் மிகவும் சர்வசாதாரணமானவையே. ஆனால் அவை நிறைவேறாமலேயே போகும் என்னும் அறிகுறிகள் தென்படும் போது அவர் மதம், ஜாதி, இனம் என்னும் அடிப்படைகளில் எழுப்பப்படும் காரணங்களை எளிதாக நம்பிவிடுகிறார். முகமற்ற அவருக்கு எளிதில் உணர்ச்சிவசப்படும் அவரை ஈர்க்க என சொல்லப் படும் பொய்களை நம்பிவிடும் முகம் ஒன்று உண்டு. (தொடரும்)

(image courtesy: wikipedia)

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s