பசுமைக்கு ஏழை நாடுகள் அதிக விலை கொடுக்க வேண்டும்


(image courtesy wikipedia)

பசுமைக்கு ஏழை நாடுகள் அதிக விலை கொடுக்க வேண்டும்

தோஹாவில் Convention on climate change என்னும் உலக வெப்பமயமாதலைத் தடுக்கும் ஐநாவின் முயற்சியில் ஒரு மாநாடு நடந்து வருகிறது. வளர்ந்த நாடுகளின் குற்றச் சாட்டு ஏழை நாடுகளின் மாசு கட்டுப்பாட்டுத் தரம் மற்றும் சட்டரீதியாக மாசு கட்டுப்பாட்டை நிலை நிறுத்துதல் ஆகியவை போதுமான அளவு இல்லை என்பது. ஏழை நாடுகளின் குற்றச் சாட்டு Long Term Co-operative Track என்னும் அமைப்பு 2009லேயே உருவாக்கப் பட்டு மாசு கட்டுப்பாட்டுத் தொழில் நுட்பங்களை வளர்ந்த நாடுகள் ஏழை நாடுகளுக்குத் தரவேண்டும் என்பது. ஆனால் இப்போது வளர்ந்த நாடுகள் அதிக விலையிலேயே தொழில் நுட்பம் தரப் படும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கின்றன.  உலக நலன் கருதி தொழில் நுட்பத்தை ஏழை நாடுகளுடன் பகிர்ந்து கொள்வது பற்றிய பேச்சே இல்லை என்பது எந்த அளவு வளர்ந்த நாடுகள் உலகின் நலன் பற்றி அக்கறை இன்றி இருக்கின்றன என்பதற்கு அடையாளம். உலக அமைதி அல்லது உலக நன்மை என்பது பெருமளவு ஏழை நாடுகளை உள்ளடக்கியது. Inclusive என்று அழைக்கப் படும் மற்றவரையும் அரவணைத்துச் செல்லும் எண்ணம் வளர்ந்த நாடுகளிடம் இல்லை என்பது தெளிவு

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s