பள்ளிகளுக்கு நூலகங்களை உருவாக்கி உதவும் நிறுவனம்


Room to read logo.png

பள்ளிகளுக்கு நூலகங்களை உருவாக்கி உதவும் நிறுவனம்

நிதி வசதி இன்மையால் நூலகங்கள் இன்றி இயங்கும் பள்ளிகளுக்கு நூலகங்களை உருவாக்கித் தரும் தன்னார்வ நிறுவனம் ROOM TO READ. JHON WOOD என்னும் அமெரிக்கரால் 1999ம் ஆண்டு உருவாக்கப் பட்டது. அவர் நேபாளத்துக்கு மலையேற்றத்துக்கென சென்றிருந்த போது அவர் அங்குள்ள பள்ளிகள் பலவற்றிற்கும் விஜயம் செய்தார். அங்குள்ள மக்களின், மாணவர்களின் உற்சாகம் குறைவின்றி இருந்தது. ஆனால் பள்ளிகளில் நூலகமே இல்லை. ஆசிய கண்டத்தில் பல இடங்களில் இதே நிலை என்று உணர்ந்த அவர் மைக்ரோ சாஃப்ட் நிறுவனத்தில் தாம் செய்து வந்த பணியை உதறி விட்டு உலக அளவில் தனியாரிடம் நிதி திரட்டி பள்ளிகளுக்கு நூலகங்களை உருவாக்கித்தரும் தன்னார்வ நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார். RTRன் நூலகம் மும்பை அரசுப் பள்ளிகளில் வந்ததால் அங்கே “நூலக நேரம்” என்று ஒரு வகுப்பு நேரத்தை ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள். உலக அளவில் சுமார் 3000 பள்ளிகளுக்கு நூலகத்தை வழங்கி இருக்கு இந்நிறுவனம் திரட்டும் நிதியில் 17% மட்டுமே நிர்வாக செலவு செய்கிறது. அதற்கான கணக்கையும் நிதி தருவோருக்குத் தருகிறது. World Change Starts With Educated Children என்னும் கொள்கையில் இயங்கும் இந்நிறுவனம் அரசாங்கம் மற்றும் மக்களால் உரிய முக்கியத்துவம் தரப்படாத புத்தக வாசிப்பு மற்றும் அறிவுப்பசியை மையப் படுத்தி இயங்குவது வளரும் தலைமுறைக்கு மிகப் பெரிய சேவை. (News Courtesy: TOI)

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s