வெளிப்படையான ஊழலற்ற நிர்வாகம் – குவாலியரின் உதாரணம்


1

வெளிப்படையான ஊழலற்ற நிர்வாகம் – குவாலியரின் உதாரணம்

மாட்டுக்கு வைத்தியர் வேண்டுமோ அல்லது கிராமத்துக்கு ஒரு குடிநீர் குழாயிணைப்பு வேண்டுமோ எதுவானாலும் குவாலியருக்குக் கீழே வரும் 600 கிராம மக்கள் குவாலியர் நகரத்துக்குப் போக வேண்டுமென்பதில்லை. எந்த ஒரு சிபாரிசோ அல்லது குமாஸ்தா அதிகாரி என்று யாரையாவது பார்த்து அதில் லஞ்சம் எதிர்பார்க்கும் பேர்வழிகளிடம் அனுசரித்துப் போகவேண்டுமென்பதில்லை.  JSK (Janmitra Samadhaan Kendra) என்று 73 இடங்களில் மின்னணு புகார் மற்றும் சேவை மையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் மக்களுக்கு குவாலியர் நிர்வாகம் வழங்கும் 74 சேவைகள் வரிசைப் படுத்தப் பட்டுள்ளன. ஒரு கிராமத்தின் அல்லது தனி நபரின் தேவைக்கான விண்ணப்பத்தை அவர் மின்னணு முறையில் பதிவு செய்ததும் அது குவாலியர் மாவட்டத் தலைமை நிலையத்தில் உடனே கவனிக்கப் படும். அகாஷ் திரிபாதி என்னும் மாவட்ட ஆட்சியர் இந்த மாற்றத்தைக் கொண்டுவந்ததுடன் எல்லா அலுவலகங்களிலும் Bio Metric என்னும் விரல் மூலம் அலுவலகத்துக்கு வருகையைப் பதிவு செய்யும் முறையையும் கொண்டு வந்தார். ஊழியர்களின் எதிர்ப்பை மீறி அதை நிறுவினார். JSK (Janmitra Samadhaan Kendra)  என்று அவர் ஆரம்பித்து வைத்த மின்னணு நிர்வாகம் 2009 முதல் 2012 வரை ஏழு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பங்களை வாங்கி அவற்றுள் 95.5% விண்ணப்பங்களுக்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்து முடித்தது. இன்றும் இம்முறை பின்பற்றப்படுகிறது.

நல்ல நிர்வாகம் நிறைய நலத்திட்டங்களை மக்களிடம் சேர்க்கும். இது மக்களிடம் நம்பிக்கையும், புதிய முயற்சிகளுக்கான ஊக்கத்தையும் கொடுக்கும். லஞ்சம் மெத்தனம் ஊழல் இவை யாவற்றையும் தொழில் நுட்பத்தால் வெல்லும் குவாலியரின் முயற்சி நாட்டின் பிற பகுதி அரசுகளும் முயலலாம். அன்னா ஹஸாரே கனவு தொழில் நுட்பம் சார்ந்து நிறைவேறும் என்பதே குவாலியரின் உதாரணம் கூறுவது. (News Courtesy TOI)

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s