வெய்யிலுக்கும் விதிகள் செய்யும் உலகமயமாக்கம்


வெய்யிலுக்கும் விதிகள் செய்யும் உலகமயமாக்கம்

உலகமயமாக்கத்தின் மிக முக்கியமான ஷரத்து உலகமே ஒரு பொருளாதார மண்டலம் என்பது. அதாவது நாடுகளின் எல்லைக் கோடுகள் அந்த நாட்டு அரசு உள்நாட்டுத் தொழிலுக்குத் தரும் ஆதரவு இவை உலகமயமாக்கத்துக்கு அன்னியமானவை. தொழில் நுட்ப வளர்ச்சி உலக அரசியலில் வலுவான நிலை இவைகள் உள்ள வளர்ந்த நாடுகளுக்கு சாதகமானது இது. வளரும் நாடுகள் உலகமயமாக்கத்தால் பயன்பெறுவது தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையிலும் மலிவான பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதிலும். படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறது. பருத்தி ஆடை மற்றும் விவசாய விளை பொருட்கள் ஏற்றுமதியாகின்றன. வளரும் நாடுகள் பாதிக்கப் படுவது சிறுவணிகம், காப்பீட்டுத் துறை போன்றவற்றில் உலக நிறுவனங்களை அனுமதிக்கும் போது உள்நாட்டுத் தொழில் முனைவோர் வாங்கும் அடியும் அவர்கள் தரும் எதிர்ப்பும். வெய்யில் நிறைய அடிக்கிறதே நாம் சூரிய எரிசக்தியில் சுடர் விடுவோமே என்று இந்தியா நினைக்கிறது. இதில் உள்நாட்டைப் பொருத்த வரை இரண்டு குழுக்கள் உள்ளன. அரசு மானியத்தை வைத்து நிறைய சூரிய சக்தித் திட்டங்களை நிறைவேற்ற விரும்பும் தொழில் முனைவோர் ஒரு பக்கம். இவருக்கு சல்லிசான விலையில் உபகரணங்கள் அமெரிக்க, கொரிய மற்றும் சீன உற்பத்தியாளரிடமிருந்து கிடைக்கும். உள்நாட்டில் சூரிய எரி சக்திக்கான உபகரணங்களை உறபத்தி செய்வோர் இறக்குமதிக் கட்டுப்பாடுகள், அதிக தீர்வை தொடர வேண்டும் என விரும்புகின்றனர். அமெரிக்கா உலக வர்த்தக நிறுவனத்திடம் இப்படி உள்நாட்டு உற்பத்தியாளருக்கு ஊக்கம் தருவது பற்றி புகார் செய்துள்ளது. வெய்யிலை நாம் பயன்படுத்த வேண்டுமென்றாலும் உலகமயமாக்கம் அதற்கு விதிகள் செய்ய இயலும். இந்த விஷயம் முடிவில்லாத சர்ச்சைக்கு உரியது. உகமயமாக்கம் தவிர்க்கவே இயலாதது. அதற்கு 30 வயது நிறையப் போகிறது. சூரிய எரிசக்தி குறித்து நாம் விழித்துக் கொண்டோம் என்ற அளவு இது நேர்மறையான செய்தி. 2010ல் 18 மெகாவாட் மட்டுமே இந்திய சூரிய சக்தி மின்சார உற்பத்தி தற்போது 1200 மெகாவாட்! (நன்றி தி ஹிந்து)

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s