உளவுத் துறையை யார் கேள்வி கேட்பது


உளவுத் துறையை யார் கேள்வி கேட்பது

மத்திய அரசின் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் மூன்று உளவுத்துறை நிறுவனங்கள் யாருக்கும் பதில் சொல்லும் அவசியம் இல்லை. பாராளுமன்றத்துக்குக் கூட. இது சரிதானா என்னும் கேள்வியை உச்ச நீதி மன்றத்தில் “பொது நல வழக்குகளுக்கான மையம்” Centre for Public Interest Litigation (CPIL) என்னும் தன்னார்வ நிறுவனம் எழுப்பி உள்ளது. இதற்கான மத்திய அரசின் விளக்கத்தை உச்சநீதிமன்றம் கேட்டு வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. மொத்தம் மூன்று அமைப்புகள் உளவுத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகின்றன. அவையாவன Intelligence Bureau, the Research & Analysis Wing (RAW) and the National Technical Research Organisation (NTRO). இவை மூன்றுமே கணக்குகளைத் தலைமைக் கணக்காயர் (CAG- Comptroller and Auditor General of India) முன்பு சமர்ப்பிப்பதில்லை. இந்த நிறுவனங்கள் எந்தக் கோணத்தில் எந்த குற்றத் தடுப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டன, எந்தப் புலனாய்வு வேலையை எப்போது துவங்கின, எப்போது கைவிட்டன, ஏன் கைவிட்டன என்னும் கேள்விகள், அரசியல் கட்சிகள், ஊடகங்கள், மற்றும் அறிவுஜீவிகளால் தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன.

ஓரம் சாராமலும், வெகுஜன நலம் – பாதுகாப்பில் சமாதானம் செய்து கொள்ளாமலும், நல்ல திறமையான செயற்ப்பாட்டிலும் இவை இயங்குகின்றனவா என்பதை கேள்வி கேட்கும் தன்னிச்சையான அமைப்பே இப்போது இல்லை. பாராளுமன்றத் தணிக்கைக்கு வெளியேயும் இவை இருப்பது அரசியல் தலையீட்டுக்கும் ஓரம் சார்தல், ஊழல் ஆகியவற்றுக்கும் வழி வகுக்கும் படி உள்ளது. பாராளுமன்றத்தின் நிலைக்குழுவின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இவை இயங்கும்படி செய்வது ஜனநாயக வழிமுறைகளின் அடிப்படையில் இவை பதில் சொல்வதற்கான ஒரு நல்ல துவக்கமாக இருக்கும். (செய்தி: நன்றி தி ஹிந்து) & Image courtesy : http://www.fotosearch.com

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s