பிறர் மனதில் உள்ளதை அறிய வழி உண்டா? – நாலடியார் நயம்


பிறர் மனதில் உள்ளதை அறிய வழி உண்டா? – நாலடியார் நயம்

யாஅ ரொருவர் ஒருவர்தம் முள்ளத்தைத்
தேருந் துணைமை உடையவர்? – சாரல்
கனமணி நின்றிமைக்கு’ நாட,  கேண் ! மக்கள்
மனம் வேறு செய்கையும் வேறு

தேரும் துணைமை – அறியும் ஆற்றல்
சாரல் – மலைச்சாரல்
கனமணி- பெரிய மணி (அணியும் மணிமுத்து)

பொருள்- மற்றொருவர் மனதில் உள்ளதை அறியும் திறமை உள்ளவர் யாரேனும் உண்டா? மலைச்சாரலில் விலையுயர்ந்த மணிகள் நின்று ஒளிரும் நாட்டவனே! கேள். மக்களின் மனதில் உள்ளது வேறு. செய்கை வேறு.

குடும்பத்திலோ அல்லது தொழில் செய்யும் இடத்தில் பழகுகிறவர்களிடமோ, எதிராளி மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதைக் கண்டுபிடிப்பது கிட்டத்தட்ட இயலாத ஒன்று. குடும்பத்தில் ஒருவர் தான் விரும்புவதை முன்னெடுத்துச் செல்லுவார். நீ முன்பே உரிய தருணத்தில் என்னிடம் கூறி இருக்கலாமே என்றால் அப்போது தனக்கே மனது தெளிவாகவில்லை அல்லது உன்னிடம் கூறத் தயக்கமாக இருந்தது என்பார். வெளி உலகக் கருத்துப் பரிமாற்றம் எவ்வளவோ தேவலாம். ஒருவருக்கு வெகுநாள் கழித்து நம் ஞாபகம் வந்திருக்கிறது என்றால் நம்மால் ஏதோ காரியம் ஆக வேண்டி இருக்கிறது என்று பொருள். நம்மிடம் ஒரு விஷயம் பற்றி ஒட்டியோ வெட்டியோ பேசினால் அது அவர் தரப்பு அல்ல என்று பொருள். நம் மனதை ஆழம் பார்க்க முயல்கிறார் என்றே கொள்ள வேண்டும். வெகு வெகு அபூர்வமாக சில அப்பாவிகளை, ஒரு மனிதனை மனிதனாகவே மட்டும் பார்த்து – பயன் படும் கருவியாகப் பார்க்காதவர்களை  சந்திப்போம். எவ்வளவு நாள் கொடுப்பினை இருக்கிறதோ அவ்வளவு நாள் அவர்களோடு பழக வாய்க்கும் அவ்வளவே.

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாலடியார் and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s