பகையே தேவலாம் – எப்போது? நாலடியார் நயம்


பகையே தேவலாம் – எப்போது? நாலடியார் நயம்

இசைந்த சிறுமை இயல்பிலா தார்கண்
பசைந்த துணையும் பரிவாம் ; அசைந்த
நகையேயும் வேண்டாத நல்லறிவி னார்கண்
பகையேயும் பாடு பெறும்

இசைந்த – புகழ் தரக்கூடிய
பசைந்த – ஒட்டிய
அசைந்த – நிலையில்லாத, கை மாறக் கூடிய
பரிவாம் – சமமானதாம்
பாடு- பட்ட பாடு, உழைப்பு

(அதிகாரம்: பெருமை)

பொருள்: புகழ் தரக்கூடிய நல்ல இயல்பில்லாதவர்களுடன் ஒட்டும் உறவும் சிறுமைக்கு நிகரானதே. கைமாறும் செல்வத்தையே கூட விரும்பாத நல்ல அறிஞர்களின் பகை கூட அதை ஒப்பிட பட்ட பாட்டுக்குத் தகுதியானது.

நாலடியாரின் மிகப் பெரிய கவர்ச்சியே தடாலடியாக நம் மனதில் உறைக்கும் வண்ணம் சொல்லப்படும் சில பதிவுகள். இந்தப் பா அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம். மட்டமானவரின் நட்பை விட, பாடுபட்டு பெரியவர்களின், தகுதியானவரின் பகையையாவது சம்பாதி. செய்யும் உழைப்புக்கு அது பயனாக இருக்கும் என்று அதிரடியாகக் கூறும் நாலடியார். சிறிய அதாவது மட்டமான புத்தி உள்ளவர்களின், மோசமான உள்நோக்கமும், கீழ்த்தரமான சிந்தையும் உள்ளவரோடு பழகும் காலத்தில் நம் சிந்தனை சிறுத்துவிடுகிறது. நாம் உயர்வாக சிந்திப்பதற்கு அன்னியமாகி விடுகிறோம். கீழோரின் உறவோ பகையோ எதுவானாலும் நம்மை அது கீழ்த்தள்ளி நம் சிந்தனையை மெலெழும்ப விடாமல் செய்து விடுகிறது. நல்ல தரமுள்ள ஒரு மனிதனின் பகைமை கூட நமக்கு கசப்பு மருந்து போல பல நல்ல வழிகாட்டுதல்களைத் தரக்கூடும்.

ஒரு பெருந்தகை தனது எதிரியாக ஒருவரை ஏற்க வேண்டுமென்றால் அதற்க்குக் கூட ஒரு தகுதி வேண்டும். அதேபோல பெரியவர்கள் அற்பமான காரணங்களுக்காக எதிர் அணியில் இருக்க நேரிட்டவர் மனம் மாறி நட்பு வேண்டினால் இருகரம் நீட்டி வரவேற்பார்கள். நல்ல நட்பு வேண்டும் என்பதை ஊசி போலக் குத்தி உணர்த்தும் இந்த நாலடியார் வெண்பா.

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாலடியார் and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s