பிரிவு தவிர்க்க இயலாதது – நாலடியார் நயம்


பிரிவு தவிர்க்க இயலாதது – நாலடியார் நயம்

அடைந்தார்ப் பிரிவும், அரும்பிணியும் கேடும்
உடங்குடம்பு கொண்டார்க் குறலால் – தொடங்கிப்
பிறப்பின்னா தென்றுணரும் பேரறிவி னாரை
உறப்புணர்க, அம்மாஎன் நெஞ்சு

(அதிகாரம்: நல்லினஞ் சேர்தல்)
அடைந்தார் – நாம் விரும்பி அடைந்தவர்களை, பிரியமானவர்களை
அரும்பிணி – நோய்
உடங்குடம்பு- உடம்புடன்
தொடங்கிப் பிறப்பின்னா- பிறவி என்பது தொடக்கம் முதலே இத்தகைய துன்பங்கள் நிறைந்தது
உறலால் – நிகழுவதால்
உறப்புணர்க- அழுந்த நெருக்கமாய் உணருவாய்

பொருள்: நாம் நேசிப்பவரைப் பிரிவது , நோய்வாய்ப்படுவது, (பொருளை, புகழை, சுகத்தை) இழப்பது இவை உடம்பு என்று ஒன்று பிறந்த நாள் முதலே அனைவருக்கும் உண்டானதே. இதனால் தான் பிறவி என்பது இத்தகைய துன்பங்களால் நிறைந்தது என்று புரிதல் வேண்டும். அப்படி உணர்ந்த நல்லறிவாளருடன் என் நெஞ்சே! நெருக்கமாய் உணர்வாயாக.

வயது, வசதி, தொழில், இருப்பிடம் என பல வேறு காரணங்களால் நமக்கு நண்பர்கள் அமைகிறார்கள். அவர்கள் அனேகமாக ஒரு குறுகிய காலத்துக்குப்பின் காணாமற் போய்விடுகிறார்கள். அப்படிக் காணாமற் போகவில்லை என்றாலும் அவர்கள் நம்மால் விரும்பப்பட்ட சிறிய பெரிய காரணங்கள் காலாவதியாகி விடுகின்றன. உறவுகளைப் பொருத்த அளவில் குழந்தைகள் வளரும் போது நகர்ந்து விடுகிறார்கள், பெரியவர்கள் மரணம் அடைந்து விடுகிறார்கள். பொருள் கிடைக்கும் போது சந்தோஷமாயிருக்கிறது. அதை இழப்பது எப்போதும் சிறியதாகவோ பெரியதாகவோ நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. நோய் உடம்பு உயிர் வாழும் காலம் முழுதும் தென்பட்டோ தென்படாமலோ, துன்புறுத்தியோ சிறிய தொல்லை தந்தோ எப்போதும் நம்முடனே இருக்கின்றது.

இந்த நிலையாமையை, இந்த எல்லைக் கோடுகளை உணர்ந்தவர் நமக்கு நேரடியாகப் பழகக் கிடைக்கலாம். அல்லது அவர்களது கருத்துக்கள் அச்சு வடிவில் நாம் வாசிக்கக் கிடைக்கலாம். அவர்களோடு எப்போதும் நெருக்கமாக மனதளவில் இருக்கும் வரை நமக்குத் தெளிவு பிறக்கும் வாய்ப்புகள் மிகுதி. எனவே அவர்களிடம் நாம் எப்போதும் ஈடுபாடு காட்ட வேண்டும்.

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாலடியார் and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s