யாரைச் சார்ந்தால் நிரந்தர மனநிம்மதி கிட்டும்? – நாலடியார் நயம்


யாரைச் சார்ந்தால் நிரந்தர மனநிம்மதி கிட்டும்? – நாலடியார் நயம்

இற்சார்வின் ஏமாந்தோம், ஈங்கமைந்தோம், என்றெண்ணிப்
பொச்சாந் தொழுகுவர் பேதையார்; அச்சார்வு
நின்றன போன்று நிலையா எனவுணர்ந்தார்
என்றும் பரிவ திலர்

(அதிகாரம் – பெருமை)

இற்சார்வின் – இந்த சார்பு நிலையில்
ஈங்கமைந்தோம் – இங்கே வந்து சேர்ந்தோம்
பொச்சாந்து- பொய் + சாந்து – பொய்யுடன் குழைக்கப்பட்ட, பொய்யான
பரிவதிலர்- மனம் வருந்துவதில்லை.

பொருள்: இந்த ஒன்றை (அல்லது நபரை) சார்ந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்து பொய்யான ஒன்றை நம்பி இருப்பார்கள், மனத் தெளிவற்றவர் (பேதைகள்).
அப்படி சார்ந்தவை என்றும் நிற்பதாகத் தென்பட்டதற்கு இணையாக நிலையாமற் போய் விடும் என்பதை உணர்ந்தவர்களுக்கு எந்நாளும் மனம் வருந்த நேர்வதில்லை.

திருமணம் ஆன போது கிடைத்த சந்தோஷம் ஒன்றுமே இல்லை என்பது போல குழந்தைகள் பிறந்ததும் பன்மடங்காகிறது மகிழ்ச்சி. அவர்களை வளர்க்கும் போது அவர்கள் எதிர்காலம் குறித்த கனவுகள். பேணி வளர்க்கிறோம் என்னும் பெருமிதம். திட்டமிடலும், துணையாயிருப்பதுமாக அவர்களது படிப்பின் பங்களிப்பு. அவர்கள் வளர்ந்து வேலைக்குப் போகும் போது பிரிவு, அவர்கள் நம் துணையை அல்லது உடனிருப்பை எதிர்பார்க்காத போது ஒரு அதிர்ச்சி. நம் விருப்பப்படியோ அல்லது மாறாகவோ அவர்கள் வாழ்க்கைத் துணை அமையும் போது நம் அன்பைப் பகிர்ந்து கொள்வது அடுத்த அதிர்ச்சி. தற்கால வாழ்க்கைப் போட்டிப் போராட்டங்களில் நம்முடன் பேசவோ எதையும் பகிர்ந்து கொள்ளவோ இயலாமற் போகும் போது மனதில் வெறுமை, விரக்தி. அன்பும் பிணைப்பும் என நாம் சார்ந்திருந்த அதே குழந்தை, மகன் அல்லது மகள் வேறு ஒன்றாக நம்மை அரவணைக்காத ஒன்றாக பரிணமித்து விட்டார்கள். குடும்பம் தரும் அரவணைப்பு நிலையானதில்லை. குடும்பத்தைச் சார்ந்திருப்பது என்பது நிலையில்லாதது.

நட்பு, சுற்றம், சமூகம் தரும் அங்கீகரிப்பும் அதைச் சார்ந்திருப்பதும் அதே போல நிலையில்லாததே. ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் கிடைத்த இந்த எல்லா அரவணைப்புகளும் அப்போது எவ்வளவு நிலையானதாக சொந்தமானதாகத் தென்பட்டன. உண்மையில் அவை இணையான நிலையற்றவை. யாரையும் சாராமலிருப்பதே அந்த ஆன்மீக பலமே நிலையான மன அமைதியைக் கொடுக்கும்.

இந்தப் புரிதல் வாழ்க்கையின் வண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் சூறையாடுவதாகத் தென்படலாம். உண்மையில் இது வாழ்க்கையில் நிலையான சந்தோஷத்தை உறுதி செய்வது. காலம் கடந்து வெறுமையில் விரக்தி என்றில்லாமல் எப்போதும் விவேகம் என்று நமக்கு உணர்த்தும் புரிதல் இது.

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாலடியார் and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s