உயிரே போனாலும் செய்யக் கூடாதது எது? – திருக்குறள் தெளிவு


உயிரே போனாலும் செய்யக் கூடாதது எது? – திருக்குறள் தெளிவு

தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான்பிறிது
இன்னுயிர் நீக்கும் வினை

(அதிகாரம்: கொல்லாமை)

பொருள்: தன்னுடைய உயிரே போனாலும் மற்றொரு உயிரைப் போக்கும் காரியத்தைச் செய்யாதீர்கள்.

சமண வழிக்கு ஷ்ரமண வழி (அல்லது மதம்)என்று பெயர். மிகுந்த கட்டுப்பாடுகள் உபவாசங்கள், புலால் மறுப்பு, புலன்களின் மீது கட்டுப்பாடு, தியானம் என்று வர்த்தமான மகாவீரர், மற்றும் புத்தர் ஆகியோரின் காலத்தில் இருந்து அறநெறிகள் வலியுறுத்தப்பட்டன. புலால் மறுப்பில் ஜைனமளவு பௌத்தம் கிடையாது. இருந்தாலும் உயிர் கொல்லாமை புத்தரின் முக்கியமான நெறி.

இந்த நெறியைத் தான் வள்ளுவர் உயிரே போனாலும் மற்றொரு உயிரைக் கொல்லாதே என்று வலியுறுத்துகிறார். சமுதாயம் அன்பு மிகுந்ததாக, கூருரம் அற்றதாக இருக்க வேண்டுமென்றால் முக்கியமான இந்த நெறி தனி மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல, அரசாள்பவர் மனதில் பதிய வேண்டும். அண்டை நாட்டின் மீது போர் தொடுத்து ஆயிரக்கணக்கில் மக்களை அழிப்பது. பேரழிவு ஆயுதங்களுக்காக கோடிகளில் செலவு செய்து மக்களின் உடல் நலம் கல்விக்கு செலவாக வேண்டிய தொகைய அழிவுக்காகச் செலவு செய்வது இவற்றை அரசுகள் நிறுத்த வேண்டும்.

கொலையின் ஊழித் தாண்டவத்தை நாம் இலங்கையில் காண்கிறோம். இத்தகைய அழிவால் பல தலமுறைகளுக்கு ஒரு இனம் பின்னோக்கிப் போகும், வளரும் தலைமுறைக்கு மனதில் மாறாக் காயமும் வடுவும் இருக்கும் என்பதை வள்ளுவர் அன்றே உணர்ந்திருந்தது சிறப்பு.

உயிரே போனாலும் இன்னொரு உயிரைக் கொல்லாதே என்று மிகவும் அழுத்தம்  கொடுத்துச் சொல்கிறார் வள்ளுவர். பணத்துக்காகவும், அதிகாரத்துக்காகவும், காமத்துக்காகவும் உறவினரே மற்றொரு உறவினரைக் கொல்வதை நாம் காண்கிறோம். வணிக, அரசியல் ஆதாயத்துக்காக நடக்கும் கொலைகள் அனேகம். திருக்குறளின் அறநெறிகள் பெரிதும் ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தை உருவாக்கும் பேராவலில் அவரால் தரப்பட்டவை. அவற்றை நாம் மறந்தால் நட்டம் அவருக்கில்லை.

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in திருக்குறள் and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s