தொடக்கத்தில் மிகவும் இனிக்கும் நட்பு நீடிக்குமா? -நாலடியார் நயம்


தொடக்கத்தில் மிகவும் இனிக்கும் நட்பு நீடிக்குமா? -நாலடியார் நயம்

கருத்துணர்ந்து கற்றறிந்தார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும்
குருத்திற் கரும்புதின் றற்றே – குருத்திற்
கெதிர்செலத்தின் றன்ன தகைத்தரோ என்றும்
மதுரம் இலாளர் தொடர்பு

கேண்மை – நட்பு
எஞ்ஞான்றும் – என்னாளும்
குருத்திற்- கரும்பின் முன் பகுதி – மேல் பகுதி
எதிர்செலத்தின் – மறுபக்கம், அடிப்பக்கம்
அன்ன- போல
தகைத்தரோ- இருப்பார்கள்
மதுரம் – இனிமை

பொருள்: நல்ல கருத்தும் அறிவும் உள்ள படித்தவர் நட்பு எப்போதும் கரும்பின் நுனியிலிருந்து அடிப்பக்கம் சாப்பிடுவது போல ஆரம்பத்தில் இனிக்காது. போகப் போக இனிக்கும். மனதில் இனிமை (நேயம்) இல்லாதவர் தொடர்பு கரும்பை அடிப்பக்கத்திலிருந்து நுனி வரை சாப்பிடுவது போல.

நட்பு வட்டமோ உறவோ இப்போது தொடர்புகள் மட்டுமே வந்து போகின்றன. உறவுகள் – அதாவது புரிதலுடலான பிணைப்பு-  நிகழ்வதே இல்லை.

இது ஏன் அனேகமாக எல்லோருக்குமே நிகழ்கிறது? உனக்கு என்னால் ஏதோ ஆக வேண்டும் அது தான் என்னைத் தேடுகிறாய். நானும் அது போலத் தான் என்பது ஒரு நிரந்தர விதியாக ஆகிவிட்டது இல்லையா? நண்பர்கள் தொலைபேசியில் அழைத்தாலும் ஏதோ வேலை ஆக வேண்டும் என்று பிடி படும். உறவுகள் தம் வீட்டு விசேஷத்துக்கு ஆள் சேர்க்க மட்டுமே நம்மைத் தேடக் கூடும்.

இதைவிட சற்றே கசப்பான உண்மை ஒரு பத்தாண்டு காலத்தில் அனேகமாக ஒரு நட்பு வட்டம் கரைந்து போய், புது நட்பு வட்டம் ஒன்று தோன்றுகிறது. பலவேறு கணக்குகள், எதிர்பார்ப்புகள் இவற்றிலும் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு நண்பரும் நிறைய ஆர்வத்தோடு தொடங்கி, நிறைய நேரம் நம்மோடு செலவிட்டு ஒரு கட்டத்தில் நமது நம்பிக்கைக்கு உரியவர் என நாம் நினைக்கும் அளவு உருவாகிறார். பல சமயம் ஒரு கசப்போடு பிரிகிறார். இல்லை நட்பு காலாவதியாகி விடுகிறது.

நாம் வசிக்கும் பகுதியிலோ அல்லது அலுவல் காரணமாகவோ நாம் சந்திக்கும் விரல் விட்டு எண்ணக் கூடிய சிலர் பொது நன்மைக்காக தன்னார்வத்துடன் பலனை எதிர்பாராமல் எதையானும் செய்வதைக் காண்கிறோம். அவர் குடியிருப்புப் பகுதிக்கா ஏதேனும் செய்தபடி இருப்பார். சிலர் சமுதாய அளவில் (ஜாதி பார்க்காமல்) சிறியதாக எதையேனும் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் முதன்முதலில் தம் பணி பற்றி நம்மிடம் பேசும் போது நமக்கு அலுப்புத் தட்டி நாம் அலட்சியமாக இருந்திருப்போம். பின்னொருனாள் சொந்தப் பிரச்சனைக்காக நாம் சந்திக்கும் போது இனிமையாக வரவேற்று தன்னால் இயன்ற உதவியைச் செய்வார். பிறகும் நாம் ஏதேனும் தேவை என்றால் தான் அவரிடம் போவோம். ஆனால் அவரிடம் எந்தத் தயக்கமும் இருக்காது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் அவர் அருமையை உணர்வோம். ஒரு நீண்ட கால நட்பு உருவாகும்.

புதிதாக எழுத வருபவர்களை ஊக்குவித்த பலரும் தொடக்கத்தில் அலட்சியம் காட்டுவது போலத் தென்பட்டாலும் ஒரு எழுத்தாளனை உருவாக்கும் அளவு ஈடுபாடு காட்டி, வழி காட்டியவர்களாவர். இந்த வகை நட்பைத்தான் நுனிக்கரும்பிலிருந்து அடிக்கரும்பு போல காலப் போக்கில் இனிமையாக இருப்பது என்று குறிப்பிடுகிறார் நாலடியார். நமக்கு சர்வ சாதாரணமாக அமைவது காரியவாதிகளின் தொடர்பே.

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாலடியார் and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s