தோடர்களின் பூத்தையலுக்குக் காப்புரிமை


images

தோடர்களின் பூத்தையலுக்குக் காப்புரிமை

நீலகிரிப் பழங்குடியினரான தோடர்களின் மொழியில் “புகுர்” என்னும் சொல்லுக்கு “பூ” என்று பொருள். காட்டுப்பூக்களில் பெரிய பூக்களில் சன்னமான மரப்பட்டைகளை வைத்து அவர்கள் பின்னிய அழகிய பூ வேலைப்பாடுகளைப் பல நூற்றாண்டுகளாக “புகுர்” என்று அவர்கள் அழைத்தனர். அந்தக் கலையை அவர்கள் துணிகளின் மீதும், கம்பளித் துணிகள் மீதும் பின்னாட்களில் பயன்படுத்தத் துவங்கினர். பங்களூருவைச் சேர்ந்த ஒரு வழக்கறிஞர் ஜஹேதா என்பவர் இந்த அரிய கலைக்கு இடம் சார்ந்த காப்புரிமை (GI Tag- Geographical indication) என்னும் உரிமையைப் பெற்றுத் தந்துள்ளார். இந்தக் காப்புரிமை உலக வர்த்தக நிறுவனத்தில் (World Trade Organization) பதிவு செய்யப் பட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு தஞ்சாவூர் ஓவியம் என்பது காகிதம் அல்லது துணி மீது சரிகை அல்லது நூல் வேலைப்பாடு கொண்டு ஓவியங்களை உருவாக்குவது. ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் மற்றும் சமூகம் சார்ந்த கலைநுட்பம் மிகுந்த வேலைப்பாடுகள் அல்லது பொருட்களுக்கு இத்தகைய காப்புரிமை வழங்கப் படும். பாஸ்மதி அரிசிக்கு மிகப் பெரிய ஆபத்து உண்டானது. சில உலக வணிக நிறுவனங்கள் அந்தப் பெயரைக் காப்புரிமை செய்ய முயன்ற போது இந்திய அரசு பெரும் போராட்டம் நடத்த வேண்டி வந்தது. 2008ல் இந்தப் பூத்தையலுக்கான காப்புரிமைக்கு விண்ணப்பித்து பூம்புகார் என்னும் தமிழக அரசின் கைவினைப் பொருள் நிறுவனத்தின் உதவியுடன் அந்த வழக்கறிஞர் இதை நிறைவேற்றினார். பூத்துக்குளி என்னும் கம்பளி சால்வைகளுக்குப் புகழ் பெற்ற தோடர்களின் கலை, இப்போது தலையணை உறை, மேசை விரிப்பு, கம்பளிச் சட்டைகள், எனப் பல உபயோகப் பொருட்களுக்கும் வந்துள்ளது.

பழங்குடியினரின் கலைக்குக் காப்புரிமை பெறுவது அவர்களின் முயற்சியால் நடப்பது என்பது தற்போதைய அவர்களின் இடம் சார்ந்த தடைகளால் எளிதான காரியம் அல்ல. முயற்சி எடுத்து இதை நிறைவேற்றிய வழக்கறிஞர் பாராட்டுக்கு உரியவர். ஆனால் திண்டுக்கல் பூட்டுக்கு இப்படி ஒரு காப்புரிமை வாங்க ஒரு நல்ல மனிதர் யாராவது முன் வர வேண்டும். (Image courtesy:indianetzone.com), & (News Courtesy TOI)

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s