நுட்பமான அறிவு எது – திருக்குறள்


Thiruvalluvar

நுட்பமான அறிவு எது – திருக்குறள்

எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு

(அதிகாரம்: மெய் உணர்தல்)

ஒரு குடும்பத்தலைவி. அவருக்கு எதோ ஒரு காரணத்தினால் உடம்புக்கு சுகமில்லாமற் போய் விடுகிறதுஅவர் ஆற்றி வந்த பணிகளெல்லாம் அந்த வீட்டு ஐயா தலையில் விழ அவர்நிலை குலைந்து போகிறார். முதலில் மருத்துவமனையில், சில நாள் பிறகு வீட்டிலேயே படுத்தபடுக்கையாகப் பல நாள் என்று அவர் தம் குழந்தைகளுக்கும் கணவருக்கும் செய்து வரும் சேவைகளை ஒவ்வொருவரும் தாமே செய்து கொள்ளவேண்டிவருகிறது.

 

ஓரிரு மாதங்கள் கழித்து அவர் மெதுவாக சகஜநிலைக்குத் திரும்புகிறார்படுக்கையிலிருந்த நாட்களில் அவர் மிகவும் வருத்தமாகவே இருந்தார். எழுந்ததும் பழையபடி அவரால் பம்பரமாய்ச் சுழன்று வீட்டினர் அனைவரின் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்ய இயலவில்லை. ஆனால் அவர்கள் இவர் இல்லாமல் தம் பணிகளைச் செய்து கொள்ளப் பழகி விட்டனர்.

 

அந்தத் தாய்க்குஅதுமிகவும்வருத்தமாகஇருக்கிறது. ஆனால்அவர்வருத்தப்படுவதுசரியா? அவரால்ஏன்இந்தக்காலகட்டத்தில்பிள்ளைகளும்கணவரும்தற்சார்பானஒருநிலைக்குத்தம்மைத்தாமேஉயர்த்திக்கொண்டதைக்கண்டுமகிழஇயலவில்லை?

 

அவருக்கு இந்த மாற்றம் மனதுக்குப் பிடிக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் அது நல்ல மாற்றம்.

 

பிடிக்கிறது பிடிக்கவில்லை, மனதுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அல்லது சங்கடமாக இருக்கிறது என்னும் அளவுகோல்களை விட்டுவிட்டு உண்மையிலேயே ஒரு நல்லமாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கிறதா என்று அவர் யோசித்திருந்தால் அவருக்கும் குரும்பத்துக்கும் அது நன்மையே பயத்திருக்கும்.

 

ஒரு பொருள் எந்த மாதிரி தன்மையுடையதாக நமக்குத் தென்படுகிறது என்று நாம் பார்க்காமல் அது எந்த அளவு பலருக்கும் நன்மை பயக்கிறது என்று பார்க்க இயன்றால் மட்டுமே மெய்ப்பொருளை, சரியான விதத்தில் ஒரு நிகழ்வை அல்லது புதிய வெளிப்பாட்டை நாம் புரிந்து கொள்ள இயலும்.

 

அரசியலில் நடக்கும் சிறுசிறு சலசலப்புக்களை வைத்து ஊடகங்கள் பரபரப்புக் காட்டும் போதுமக்களுக்கு இந்த ஆராவாரப் பேர்வழிகளால் என்ன நன்மை என்னும் கண்ணோட்டத்தில் நாம் யோசித்தால் நமக்குப் பல உண்மைகள் பிடி படும்.

(image courtesy: photobucket.com)

 

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in திருக்குறள் and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s