பத்மினி கோபாலன் – ஏழைக் குழந்தைகளின் கல்விப் பணியில்


8

(நடு வரிசையில் அமர்ந்திருப்பவர்களில் மூன்றாமவர் பத்மினி கோபாலன்)

பத்மினி கோபாலன் – ஏழைக் குழந்தைகளின் கல்விப் பணியில்

நகரத்தில் படித்தவர் மற்றும் வசதியானோரின் நடுவே வாழ்ந்து வரும் ஒரு பெண்மணி சென்னை மாநகராட்சிப் பள்ளிப் பிள்ளைகளுக்கு, “மாண்டிசரி” முறையில் ஆரம்பக் கல்வி அமையப் பாடுபட்டு அதில் வென்று இன்னும் தொடர்ந்து அந்தப் பணியில் இருக்கிறார் என்பது நம்பக் கூடியதா? கட்டாயமாக இல்லை. ஸ்ரீராம் சரண் டிரஸ்ட் என்னும் அமைப்பை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக மாண்டசரி முறைக் கல்விக்கான பயிற்சியை ஆசிரியைகளுக்கு வழங்குகிறார்.

நல்ல வாசகராகவும் இலக்கிய ஆர்வலராகவும் இருந்த அவர் சமூகப் பணியில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார். தன்னார்வலராகப் பணி புரிந்த ஆசிரியைகள் தனியார் பள்ளி மற்றும் மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் குழந்தைகளுக்குத் தாமே கற்கும் , சுதந்திரமாகக் கற்கும் மாண்டசரி முறையில் கல்விப் பயிற்சி தந்தனர். மாநகராட்சிப் பள்ளியில் முதலில் பகுதி நேரமாகத் தன்னார்வப் பணியாக இதைச் செய்து வந்தனர் ராம்சரண் அறக்கட்டளை ஆசிரியைகள். பின்னர் மாநகராட்சியுடன் இணைந்து முழு நேரமாக இந்தப் பணியில் ஈடுபடுகின்றன.

“மைக்ரோ பைனான்ஸ்” என்று பெயரிட்டாலும் வட்டியில்லாக் கடனை நகர்புற ஏழைகளுக்குத் தந்து உதவுகிறது இந்த அறக்கட்டளை. மாண்டசரி கல்வி முறையின் மிகப் பெரிய பலம் குழந்தைகளை நல்ல பலமான சுயமதிப்புள்ள ஆளுமைகளாக உருவாக்குவது தான். மாண்டசெரி என்னும் முறையில் செய்முறையாகத் தானே பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் பொம்மைகளின் வழியாகவும் கற்று, குழ்ந்தைகளின் அடிப்படை அறிவு வளப்படுகிறது. 2000 குழந்தைகளுக்கு மேல் இவரது பணியால் பயன் பெற்றுள்ளனர். பெருதிதும்  சென்னையின் வறிய குடும்பக் குழந்தைகளே பயன் பெற்றனர்.  ஆகஸ்ட் 2013 காலச்சுவடு இதழில் இவர் பணி பற்றி வாசிக்கிறோம்.. Inclusive Society என்பது அறிவுஜீவிகளின் காரசாரமான விவாதத்தில் மட்டுமே நமக்குத் தென்படும். இவர் பணியில் இயல்பாகவே இது நாம் காணக் கிடைக்கிறது. வாழ்த்துக்கள்.

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு. Bookmark the permalink.

1 Response to பத்மினி கோபாலன் – ஏழைக் குழந்தைகளின் கல்விப் பணியில்

  1. அம்மையாரின் அரும்பணி சிறக்க அது ஆலமரம் போல பெரும் விருட்சமாக வாழ்த்துக்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s