டால்சம் – கொரிய முகமூடி நாடகக் கலை


220px-Korean_folkdance_mask

டால்சம் – கொரிய முகமூடி நாடகக் கலை

கொரிய யூகமான கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டில் இருந்து பதினாலாம் நூற்றாண்டு வரையான காலத்தில் ஒரு தச்சன் தன் வேலைகளில் மூழ்கி இருந்த போது ஒரு தெய்வீக சக்தி அவன் முன் வந்து “பன்னிரண்டு வித்தியாசமான உணர்ச்சிகளைப் பிரதிபலிக்கும் முகமூடிகளைச் செய்- அந்தப் பணி முடியும் வரை நீ யார் முகத்தையும் ஏறிட்டும் பார்க்கவே கூடாது” என்று கட்டளையிட்டது. அவனும் அவ்வாறே பணியிலேயே கவனமாக யார் முகத்தையும் பார்க்காமல் இருந்தான். பன்னிரண்டாவது முகமூடி பாதி முடிந்த நிலையில் அவனைத் தேடி அவனது காதலி வந்தாள். அவள் முகத்தை அவன் பார்க்க இருவர் கண்களும் சந்தித்து விட்டன. அவ்வளவு தான். அவன் வாயிலிருந்து ரத்தம் கக்க இறந்து விட்டான்.

கதகளி நடனத்தில் அவர்களின் ஒப்பனை ஒரு பெரிய இடம் வகிப்பது போல கொரிய நாடகங்களில் முகமூடிகளுக்குப் பெரிதும் முக்கியத்துவம் உண்டு.. முகடியின் பெயர் டால். நாடகக் கலையின் பெயர் டால்சம். ஆண் பெண் பாத்திரங்களுக்கு ஏற்ப முகமூடியின் நிறம் மாறும். உதாரணத்துக்கு இளம் பெண்ணுக்கு வெள்ளை நிறம், இளைஞனுக்கு சிவப்பு, வயதானவருக்குக் கருப்பு. பருவ காலங்களில் கருப்பு நிறம் வட திசையையும் குளிர் காலத்தையும், சிவப்பு நிறம் தென் திசையையும் கோடைக்காலத்தையும் குறிப்பது.

நாட்டுப் புறக் கலைகள் ஒரு பண்பாட்டின் நம்பிக்கைகளையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் வரலாற்றையும் வெளிப்படுத்துபவை. நமது தெருக்கூத்துக்கு இணையானவையாக நாட்டியங்களாகவும் நாடகங்களாகவும் டால்சம் (talchem) என்னும் கலை இருக்கிறது. (நன்றி: திசை எட்டும்)

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in விமர்சனம் and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s