ஜப்பானை விட வளம் அதிகம் நம்மிடம் – ஆனால் பயனென்ன?


tokyo-japan

ஜப்பானை விட வளம் அதிகம் நம்மிடம் – ஆனால் பயனென்ன?

ஜப்பான் நம்மோடு ஒப்பிடும் போது பரப்பளவில் சிறியது. வளங்களும் குறைவே. இரண்டாம் உலகப் போரில் கிட்டத்தட்ட அழிந்து போனது ஜப்பான். நாட்டுப் பற்றும் உழைப்பும் கொண்டவர்கள் ஜப்பானியர்கள். இயற்கைப் பேரிடர்கள், சுனாமி, பூகம்பம் இவை ஜப்பானுக்கு மிகவும் பழக்கமானவை. ஜப்பானால் பல வளர்ந்த நாடுகளுக்குத் தொழில் நுட்பத்திலும் வணிகத்திலும் சவால் விட முடிந்தது.

ஜப்பானின் வெற்றிக்கும் இன்னும் அவர்கள் தாக்குப் பிடிப்பதற்கும் காரணம் ஒன்றே ஒன்று தான் – அவர்களுக்கு உலக அரங்கில் ஜப்பானில் நிலை எங்கே இருக்க வேண்டும் என்ற கனவு இருக்கிறது. குறிப்பாக விளையாட்டுத் துறையில் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தி ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கங்களை வெல்கிறார்கள்.

நாம் ஜாதி மத அடிப்படையில் பிளவுற சம்மதிக்கிறோம். நமக்கு விரிந்த நம் தேசம் இது என்னும் பார்வையும் தேசம் மேம்பட வேண்டும் என்னும் கனவும் இல்லை. இதற்குக் காரணம் அரசியல்வாதிகளாக இருக்கலாம். ஆனால் சமூகத் தலைவர்கள் என்று குறிப்பிடும் அளவு யாரும் உருவாகவில்லை. ஜாதி, மத அடிப்படையிலான தலைவர்களையே வழிகாட்டுதலுக்குத் தேட வேண்டிய நிலை.

கனவுகளின் அடிப்படையில் மட்டுமே ஒரு பெரிய சாதனை நிகழ முடியும். அதை சாதிப்பது ஒரு தனி நபரின் பணி அல்ல. மக்களின் கூட்டுக் கனவாக, ஒன்றுபட்ட இந்தியாவின் மிகப் பெரிய கனவாக இந்தியா உலக அரங்கில் உயரும் கனவு வேண்டும்.

கல்வியும் விழிப்புணர்வும் மட்டுமே நம் உண்மை நிலையை உணரவும் அது மாறி நாம் முன்னேற வேண்டும் என்று துடிக்கவும் வழி வகுக்கும். கல்வி என்பது பல்கலைக் கழகக் கல்வி மட்டுமல்ல. அத்தோடு நின்று விடுவதுமல்ல. ஒவ்வொரு துறை பற்றிய ஆழ்ந்த அறிவும் அதை ஒட்டிய அவதானிப்பில் மேம்பட்ட புரிதலுக்கும் கல்வி வழி வகுக்கும். இன்று பட்டதாரிகள் பல கோடி அவர்கள் ஆழ்ந்த கல்வியின் அருமையை உணர்ந்து புத்தகப் புழுக்களாக இல்லாமல் தன்னை உயர்த்திக் கொண்டால் கனவு மெய்ப்படும்.

(image courtesy:csuci.edu)

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s