இரண்டு முறை ஐநாவில் உரையாற்றிய மாற்றுத் திறனாளி மாணவி


???????????????????????????????
முறை ஐநாவில் உரையாற்றிய மாற்றுத் திறனாளி மாணவி

சுவர்ணலட்சுமிக்குப் பிறவியிலியே பார்க்கும் திறன் இல்லை. அவர் பெற்றோர் அவர் அதைக் கடந்து கல்வி பயில முனைந்து அதில் வெற்றி கண்டனர். நல்ல மதிப்பெண்களுடன் அருமையாகப் படிக்கும் மாணவி அவர். CHILDREN’S PARLIAMENT என்னும் தன்னார்வ அமைப்பு மாணவர்களுக்கு ஜனநாயக நடைமுறைகள் மற்றும் மக்கள் குறை தீர்க்கும் முடிவுகள் எடுக்கும் திறன் இவற்றில் பயிற்சி ஏற்படும் வகையில் பல பட்டறைகள் மற்றும் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகிறது. UNICEF என்னும் ஐநாவின் அமைப்பால் ஒருங்கிணைக்கப் படுவது இது. ஒரு மந்திரி சபையே உருவாக்கப் பட்டு குழந்தைகள் பல திட்டங்களைத் தீட்டுகிறார்கள். சுவர்ணலட்சுமி “ஒரு மாணவர் ஒரு ரூபாய்” என்னும் திட்டத்தில் பல ஆயிரம் மாணவர் தந்த 7000 ரூபாயில் இரண்டு ஏழை மாணவருக்கு பள்ளிக் கட்டணம் கிடைக்கும்படி செய்தார்.

சுவர்ணலட்சுமிக்கு மிகவும் தன்னம்பிக்கையூட்டுவதாக இத்தகைய பயிற்சிப் பட்டறைகள் இருந்தன. ஐநாவில் அவர் உரையாற்றும் போது குழந்தைகள் இந்தியாவில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளை முன் வைத்தார்.

குழந்தைகளுக்கு இத்தகைய ஒரு பயிற்சி நடப்பது நம்பிக்கை தரும் ஒரு செய்தியே. ஆனால் இதை ஏன் ஊடகங்கள் -குறிப்பாகத் தொலைக்காட்சி மூலம்- குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கக் கூடாது? ஐநா மற்றும் பல நாட்டு அரசுகள் குழந்தைகள் அனைவரும் பயன்பெறச் செய்ய ஏன் முயலக் கூடாது?

நாம் வளரும் பருவத்தில் அவர்கள் டாக்டர் அல்லது எஞ்சினீயர் அல்லது ஆடிட்டர் ஆகும் கனவுகளை மட்டுமே விதைக்கிறோம். மக்கள் பிரதிநிதி என்ன செய்வார்? என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களுக்குப் புரிய வைத்தால் வளர்ந்த பின் மக்கள் பிரதிநிதி எங்கே தவறுகிறார் என்று அவர்களாகவே புரிந்து கொள்வார்கள்.

சுவர்ணலட்சுமிக்கு நல் வாழ்த்துக்கள். அவரது எதிர்காலம் பிரகாசிக்கட்டும்.

(courtesy:Dinamalar) image courtesy:neighbourhoodparliament.com

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s