மனுஷ்ய புத்திரனின் கவிதை “கல் மரம்”


200px-PetrifiedWood

மனுஷ்ய புத்திரனின் கவிதை “கல் மரம்”

உயிர்மை டிசம்பர் 2013 இதழில் “கல் மரம் என்னும் கவிதையில் பெண்மை பற்றிய ஒரு நுட்பமான பதிவை மனுஷ்ய புத்திரன் செய்திருக்கிறார். தாவரவியல் பூங்காக்களில் அல்லது மிருகக் காட்சி சாலைகளில் ஏதேனும் ஒரு மூலையில் கல்மரம் என்று எழுதி வைத்திருப்பார்கள். அது கல்லா அல்லது மரமா என்று நாம் பிரித்தரிவது கடினம். அதன் பெயரைக் கொண்டு மட்டுமே அது மரத்தின் தன்மை கொண்டிருந்தது என்பதை நாம் அறிகிறோம். கால ஓட்டத்தில் அது இறுகி கல் போல ஆகி விட்டது. பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் மண்ணுக்குள் புதைந்து கிடப்பதாலேயே மரம் கல்மரமாகிறது. பல தலைமுறைகளாகப் பெண்ணின் உலகம் இப்படியானதே. இதை ஒரு படிமமாகக் கொண்டது இந்தக் கவிதை.

ஒரு கல்மரம்

ஒரு கல்மரம்
உணர்ச்சியற்றது போல் பாவனை செய்கிறது
ஒரு கல்மரம்
தனக்கு ஞாபகங்கள் இல்லாதது போல் நாடகமாடுகிறது
ஒரு கல்மரம்
தனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை
என்பது போல் நடந்து கொள்கிறது
ஒரு கல்மரம்
தன்னால் எல்லாவற்றையும்
தாங்கிக் கொள்ள முடியும் என்பது போல
பாவனை செய்கிறது

பெண்களின் மனம் ஆழம் காண முடியாத கடல் என்று பல காலமாகச் சொல்லி வந்தாலும் அதற்கு ஒரு எதிர்மறை உள்ளர்த்தம் இருப்பதாகவே தோன்றும். ஆனால் மனுஷ்யபுத்திரன் வேறு வழியற்றவராய், கையறு நி;லையிலேயே பெண்கள் பல அவதாரம் எடுப்பதாகக் காண்கிறார். இந்தக் கவிதையை ஒரு ஆணாக இருந்து கொண்டு இத்தனை பரிவுடன் அவர் எழுதியிருப்பது சிறப்பு.

ஒரு மரம் கல்லாக
எத்தனையோ ஆயிரம் வருடங்கள் ஆகின்றன
என்கிறார்கள்
ஒரு பெண்ணைக் கல்மரமாக மாற்றுவதற்கு
அவளது
ஒரு கனவை சிதைப்பது போதும்
ஒரு நம்பிக்கையை முறிப்பது போதும்
ஒரு வாக்குறுதியால்
அவளைக் காத்திருக்கச் செய்தால் போதும்
ஒரு குற்ற உணர்ச்சிக்கு
அவளை ஆளாக்கினால் போதும்
ஒரு துரோகத்தால்
அவளை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கினால் போதும்

ஒரு பெண்ணின் கண்ணோட்டத்தில் அல்லது அணுகுமுறையில் ஒவ்வொரு சின்ன (ஆணுக்குச் சின்ன) விஷயமும் மிகவும் பெரியவை. சல்லி வேர்கள் போல ஒரு பெண்ணின் கனவுகளும் உப கனவுகளும், எதிர்பார்ப்புகளும் நுட்பமாக ஆழமாக வளர்ந்து மேற் செல்பவை.

ஒரு பெண்ணின் உலகில் ஆண் தன்னைப் பொருத்திக் கொள்வது மாறிக் கொண்டே இருப்பதும் சூழ்நிலைகளை பொருத்ததானதுமாக நின்று விடும். ஆனால் ஒரு பெண் ஒரு கல் மரமாகி ஒரு ஆணையே தன் உலகம் என்கிறாள். இந்த முரண் வாழ்க்கையிலும் இலக்கியங்களிலும் மையமானது. மனித உறவுகளின் ஆழமில்லா நீர்ப்பரப்பில் மாறி மாறி வரும் வளையங்கள் ஆணின் உலகுக்கு வேறு மாதிரியும் பெண்ணின் உலகுக்கு வேறு மாதிரியுமானவை. இலக்கியம் செய்யும் பதிவும் பார்வையாளனாக இருக்கும் இலக்கியவாதிக்கும் இரு உலகம் ஆயில்லாமல் ஒரு நூலின் இரு முனைகளாகத் தெரியும். மனுஷ்ய புத்திரனின் கவிதையில் இந்த தரிசனம் இருக்கிறது.

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in விமர்சனம் and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s