நாம் ஒரு டீமியனுக்காக ஏங்குகிறோம்


150px-Hermann_Hesse_-_Siddhartha_(book_cover)

நாம் ஒரு டீமியனுக்காக ஏங்குகிறோம்

நோபல் பரிசு பெற்ற ஹெர்மன் ஹெஸ்ஸேயின் இரண்டு நாவல்களின் வாசிப்பை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார் தீராநதியில் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன். டீமியன் (Demian) என்னும் நாவலின் பெயரும் முக்கிய பாத்திரத்தின் பெயரும் ஒன்றே. டீமியனை விட வயதில் இளையவனான எமிலுக்கு முன்னவன் வியப்புக்குரிய சக்திவாய்ந்த ஆளுமையாகத் தெரிகிறான். இறந்த காலம் எதிர்காலம் என்ற கவலைகள் இன்றி டீமியன் நிகழில் வாழ்கிறான். நிகழ்காலத்தைப் பற்றிய நம் அச்சங்கள் அனேகமாக பிரமைகளே என்கிறார் ராமகிருஷ்ணன். ஒவ்வொரு துறையிலும் தொடக்கத்தில் இளைவர் ஒருவர் டீமியன் போன்ற ஒரு மூத்தவரின் வழிகாட்டுதலுக்காக ஏங்குகிறார். காலப் போக்கில் அந்த வழிகாட்டியின் நல்லுறவு நீங்கினாலும் காலமெல்லாம் நமக்கு உள்ளூர அவர் காட்டிய திசை பற்றிய விழிப்பு இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. ராமகிருஷ்ணனின் இந்தக் கருத்தை எழுதத் துவங்கிய போது எழுத்தாளருக்கு வழிகாட்டிய மூத்த எழுத்தாளர்கள் நல்ல உதாரணம். கணிப்பொறித் துறையில் இப்படி ஒருவர் இல்லாமல் யாருமே துவங்குவதில்லை. ஹெஸ்ஸே வழிகாட்டியானவர் பற்றி எழுதியது உளவியல் ஆதாரம் கொண்டது. அவருக்கு சிகிச்சை அளித்தவரின் ஆசான் யுங் முன் வைத்த மனப்பாங்கு இது.

ராமகிருஷ்ணன் ஹெஸ்ஸேயின் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க படைப்பாக ‘சித்தார்த்தா’ நாவலைக் குறிப்பிடுகிறார். புத்தர் ஒரு கதாபாத்திரமாக வரும் மேற்கத்திய நாவல் இது. 70களில் இது திரைப்படமாக வந்த போது ஒரு காட்சியை (தவறாக) மையப் படுத்தி விளம்பரம் செய்தார்கள். ஒரு பெண்ணின் நிர்வாணத் தோற்றம் நிழலாக வரும் காட்சி அது. சித்தார்த்தா (நாவலின்) படத்தின் கரு ஆன்மிகம் குருவால் அறிமுகப் படுத்தப் பட்டாலும் தனது சுய தேடலிலேயே நிதர்சனமாகும் என்பதே. நோபல் பரிசு பெற்றகார்ல் கெர்லுப் (Karl Gjellerup) எழுதிய The Pilgrim Kamanitha என்னும் நாவலே முதன் முதலில் புத்தரை மையமாக வைத்து வந்த நாவல். இது பின்னாளில் ஹெஸ்ஸே சித்தார்த்தா நாவல் எழுதத் தூண்டுதலாக அமைந்தது.

பெரு மற்றும் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த Carlos Castenada எழுதிய The Teachings of Don Juan என்னும் நாவல் இயற்கையை ஒட்டிய வாழ்க்கையையும் வாழ்வின் சாராம்சத்தையும் மையமாகக் கொண்ட முக்கிய நாவலாக ராமகிருஷ்ணன் குறிப்பிடுகிறார்.

இலக்கியமும் ஆன்மீகமும் இணையும் புள்ளிகள் அனேகம். எல்லா அசல் படைப்புகளிலும் ஆன்மீகத்தின் மைய இழையை நாம் காண முடியும். தாம் படித்தவற்றை நம்முடன் பகிர்ந்த ராமகிருஷ்ணனுக்கு நன்றி. (image courtesy: wiki)

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in தனிக் கட்டுரை and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s