முக நூல் (FACE BOOK)ன் மூன்று முகங்கள்


1001817_567091336667262_2099371825_n

முக நூல் (FACE BOOK)ன் மூன்று முகங்கள்

முகநூல் மூன்று முகங்களைக் கொண்டுள்ளது:

முதலாவது பழைய நண்பர்களை – குடும்ப உறவை இணைக்கும் பாலம் – இது மிகவும் பயனுள்ள ஒன்று – தனி நபர் அடிப்படையிலானது
இரண்டாவது- கருத்துப் பரிமாற்றம் – அதாவது சமூக அடிப்படையிலானது
மூன்றாவது- சந்தேகமே இல்லாமல் வணிகப் பயன்பாடு.

பல ஊடகங்களில் நான் முக நூலுக்கு மக்கள் அடிமையாகிறார்களா? என்ற கேள்வியுடன் விவாதங்கள் வருகின்றன. உயிர்மை பிப்ரவரி இதழில் ஒரு அமைச்சரின் மனைவி தற்கொலை செய்தது முக நூலால் ஏற்பட்ட மன அழுத்தமே என்று ஒரு கட்டுரையில் கருத்து இருக்கிறது.

முக நூல் ஒரு போதை போன்ற அளவு இளைஞர்களைப் பீடித்திருக்கிறதா? – இந்த விவாதங்களும் நிறையவே நடக்கின்றன.

இணைய தளத்தில் தேவையான அளவு யாருமே நேரம் செலவு செய்யத்தான் வேண்டியிருக்கிறது. தனி வாழ்க்கை – அலுவலக வாழ்க்கை- மக்கள் சேவை தொடர்பானவை என்று இணையதளத்தில் நேரம் போகத்தான் செய்யும்.

முக நூலில் ஒரு மின்னணு சமுதாயம் ஒரு புகைப்பட காணொளி சந்திப்பு நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதில் தன் புகைப்படம்- செய்தி- பதிவு எதுவுமே விரும்பப் படுவதும் வரவேற்புப் பெறுவதும் தேவைக்கு அதிகமாக மனமகிழ்ச்சியோ துக்கமோ கொடுக்கிறது.

இதற்கான முதல் காரணம் தனிமை. தனிமை இரண்டு காரணங்களால் ஒன்று நேரம் இல்லை- வேலைப்பளு அதிகம். மற்றது தாழ்வு மனப்பான்மை- தனது செய்தியைத் தெரிவிப்பதில் உள்ள தடுமாற்றம். தனது தரப்பு ஏற்கப் படுமா இல்லையா என்பது குறித்த தாழ்வு மனப்பான்மை.

முக நூல் வழியாக தனது தெளிவின்மை, தனது தாழ்வு மனப்பான்மையை மறைக்கும் படியான செய்திப் பதிவுகள், கருத்து வெளிப்பாடுகள் செய்து எதிர்வினையைப் பொருத்துத் தன் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொள்ளும் போக்கு மீண்டும் மீண்டும் முகநூலை நாட வைக்கிறது. இது போதை என்பதை விட ஒரு விதமான சார்பு நிலை. நிர்கதியாக ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் அல்லது அண்டியிருக்கும் நிலை போன்றது.

தனது லட்சியத்தில் தீர்மானமாக உள்ள ஒரு ஆளுக்கு, தனது உடனடிக் கடமையைத் தள்ளிப் போடாத ஒரு ஆளுக்கு முக நூலில் நிர்கதியாக விழுந்து கிடக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. எதிர்வினை அல்லது கவனம் பெறுவதின் அடிப்படையில் ஒரு சிந்தனைத் தடம் இயங்க முடியாது. தனது தனித்தன்மையின் மகத்துவத்தை விட்டுக் கொடுக்கும் ஒரு ஆள் தனது பாதையில் தனது இலக்கை நோக்கி நகர்வது என்னும் ஒரு முன்னேற்றம் காண வாய்ப்பில்லை.

முக நூலில் வரும் நல்ல விஷயங்களை, மக்களின் விழிப்புணர்வுக்கான விஷயங்களை உள்வாங்கி தனது பணிச்சுமை ஒட்டி எதிர்வினை இட்டுவிட்டு, தன் வழியில் செல்லும் ஆளுமைக்குப் பிரச்சனையோ அல்லது போதை என்னுமளவு நிர்கதியாக விழுந்து கிடப்பதோ நடக்க வாய்ப்பில்லை.

கருவிகள் பெரிதும் பயனுள்ளவை. நோக்கமே கருவிகளால் நாம் பயன்பெறும் அல்லது பாதிக்கப் படும் அளவைத் தீர்மானிக்கும்.

(image courtesy: face book)

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in தனிக் கட்டுரை and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s