அனிதா தம்பியின் மலையாளக் கவிதை


download

அனிதா தம்பியின் மலையாளக் கவிதை

சுகுமாரன் மொழிபெயர்ப்பில் அனிதா தம்பியின் மூன்று கவிதைகள் காலச்சுவடு பிப்ரவரி 2014 இதழில் வந்துள்ளன. “காய்த்தபடியே” என்னும் கவிதை பலா மரத்தை ஒரு படிமமாகவும் உருவகமாகவும் கொண்டு எழுதப்பட்டு அழுத்தமாக அமைந்துள்ளது.

நமக்கெல்லாம் ஒரு பலா மரத்தைக் கண்டால் என்ன தோன்றும்? எப்படி பலாப் பழங்கள் விழாமல் மரத்தோடு தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன என்று. அதிக பட்சம் அவ்வளவு தான் தோன்றும். ஆனால் அனிதாவுக்கு அது ஒரு கர்ப்பிணிப் பெண்மணியாகத் தோன்றுகிறது.

“படம் வரைபவள்
பலாப் பழங்களை வரைகிறாள்” என்று துவங்கும் இந்தக் கவிதையில்

“பிள்ளைகள் வளரும் வயிற்றுடன்
படம் வரையாத பெண்கள் பார்க்கும் போது
பலாமரத்தில் ஒட்டிக் கிடக்கும் பழங்களாக….
அச்சாக”

அனிதா இந்த இடத்தில் பெண்களை இரண்டாகப் பிரிக்கிறார். கவிதையைப் பொருத்த அளவில் “படம் வரையும் பெண்கள்” & “படம் வரையாத பெண்கள்”. ஒரு ஆணை மையப் படுத்தி (மையப் படுத்தாவிட்டாலும் தன் வாழ்க்கை முழுதும் தொடர்பு படுத்தி) பார்க்கும் பெண் அப்படிப் பார்க்காத பெண்.

காதலித்தோ அல்லது பெற்றோர் சொல்லியோ ஒருவனைக் கைப்பிடிக்கும் பெண் “படம் வரையும்” பெண்ணாக, எதிர்காலக் கனவுகள் உள்ளவளாகத் தான் தன் மணவாழ்க்கையைத் துவக்குகிறாள். அந்தக் கனவு எத்தனை காலம் நிலைக்கிறது- இறுதியாக அந்தக் கனவின் கதி என்ன ஆகிறது என்பவை வேறு.

“படம் வரையும் ” பெண்ணாக- அது கணவன்,மகன், மகள் யார் பற்றிய கனவாகவும் இருக்கலாம். அந்தக் கனவு- அந்தப் “படம் வரைதல்” இதில் பெண்கள் ஆண்களிடமிருந்து மிகவும் வேறு படுகிறார்கள். அந்தக் கனவு மிக வண்ணமயமானது, மிக நுட்பமானது, நுண்ணிழைகளால் ஆன வலை போல மிகவும் சிக்கலானது. இந்தக் கனவு நீண்டகாலத்துக்கானது. உதாரணத்துக்கு- குழந்தை பற்றியது என்றால் அந்தக் குழந்தை வளர்ந்து மணமாகி வாரிசுகள் பெரும் வரையிலானது.

மறுபக்கம் “படம் வரையாத” பெண்கள் விதவைகளோ அல்லது மணம் புரிந்து கொள்ளாதவரோ அல்லது மணமாகும் வயது வராதவர்களோ அவர்களுக்கும் கனவுகள் உண்டு ஆனால் அது ஆணின் தொடர்பானது அல்ல. அப்படியே ஆண் நினைப்பு வந்தாலும் அது “படம் வரையும்” பெண்கள் போலத் திட்டவட்டமானதும் வலுவானதுமான கனவு அல்ல. வந்த வேகத்திலேயே கலையும் கரையும் பனிக்கட்டி போன்ற தற்காலிகக் கனவு அது.

ஆண்களின் உலகம் தட்டையானது. வண்ணங்களற்றது. ஆண்களின் கனவுகள் எளியவை. அதற்கான அடித்தள வேலையை முடித்த பின் அந்தக் கனவுடன் ஒட்டி உரசி உறவாட ஏதுமில்லை ஆணுக்கு.

ஆனால் பெண்ணின் உலகம் இந்தக் கனவுகளில் பின்னிப் பிணைந்தது. கனவுகள் நிறைவேறும் போது இனிப்பும் கசப்பும் உண்டு என்னும் புரிதல் உள்ளது. மிகவும் நிதர்சனமானது.

அனிதாவின் இந்தக் கவிதையில் உள்ள முக்கியமான உள்ளடக்கம் பெண்ணின் உடல் முள்ளால் ஆன வெளிப்புறம் கொண்டது என்பதே. ஏன் அப்படி? முள் என்பது இங்கே பார்வைக்குத் தென்படும் பொருளில் அல்ல. பலாப் பழத்தின் உள்ளே இருக்கும் இனிப்பை முள் தோல் காப்பது போல் மிகவும் மென்மையான மனம் உள்ளே இருக்கிறது. அதன் மென்மையை ஒப்பிட வெளியே தெரியும் உடலின் அழகோ மென்மையோ முள் என்று சொல்லும் அளவானது.

அதாவது பெண்ணின் மனதை ஒருவன் நேசித்தால்- பெண்ணின் மனதில் உள்ள கனவுகளை அவனால உணர முடியுமானால்- அவளது உடல் என்பது ஒன்றுமே இல்லை. பலாப் பழம் தான் பெண். ஆண் இனிப்பை சுவைக்காமல் முள்ளைச் சுவைத்துக் கொண்டு திரிகிறான்.
பிரிகிறான். சேர்கிறான்.

அனிதாவுக்கு வாழ்த்துக்கள். காலச்சுவடுக்கு நன்றி.
(image courtesy: wiki)

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in விமர்சனம் and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s