கடல் ஆமைகளைக் காக்கும் இளைஞர்கள்


prem03

கடல் ஆமைகளைக் காக்கும் இளைஞர்கள்

Students Sea Turtle Conservation Network [SSTCN] என்னும் தன்னார்வ அமைப்பு 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் கடல் ஆமைகளைப் பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. பல இளைஞர்கள் இதில் ஈடுபட்டு ஆக்கபூர்வமான பணி செய்து வருகின்றனர்.

கடல் ஆமை முட்டையிடுவது பெரிதும் ஒடிஸா மற்றும் தமிழக் கடற்கரைகளில் தான். குஞ்சு பொறிந்தாலும் அது கடலுக்குள் சென்று சேர்வதற்குள் பல ஆபத்துகளைக் கடக்க வேண்டும். வல்லூறுகள் மற்றும் மனிதர்கள் இவர்களால் அவை உயிரிழக்கின்றன. Turtle Walk என்னும் நடை பயணத்தை இரவில் குழுவாக இளைஞர்கள் மேற்கொள்கிறார்கள். கடற்கரை மணலைத் தோண்டி முட்டைகளைச் சேகரிக்கிறார்கள். பின்னர் பாதுகாப்பான ஒரு இடத்தில் அவை குஞ்சுகளாகப் பொறியும் வரை வைத்திருக்கிறார்கள். குஞ்சுகள் வெளிவந்ததும் அவற்றைக் கடலில் சேர்க்கிறார்கள்.

மே 23 உலகளவில் கடலாமைகள் தினம் ஆகும். இதை ஒட்டி சுமார் 10000 முட்டைகளை வனத்துறையினருடன் இணைந்து இவ்வமைப்பின் இளைஞர்கள் பாதுகாத்து வந்தனர். அவற்றில் 8000 மேற்பட்ட குஞ்சுகள் பொறிந்தன. அவற்றைக் கடலில் சேர்த்தனர். கடல் ஆமைகளின் மற்றொரு எதிரி மீன் பிடி வலை. கடல் ஆமைகளைப் பாதிக்காத வலைகளை மட்டுமே பயன்படுத்தச் சொல்லி மீனவர்களிடம் விழிப்புணர்வுப் பிரசாரத்தையும் இவர்கள் மேற்கொண்டனர்.

கடல் வளம் இயற்கையிலேயே நமக்கு நிறையக் கிடைத்திருக்கிறது. கடல்வாழ் உயிரினங்களே கடல் வளம் தூயதாகவும் பல்வேறு உயிர்களை உள்ளடக்கியதாவும் இருக்க உதவுகின்றன.

சுற்றுச் சூழல் ஆர்வலரான இந்த இளைஞர்கள் இந்தச் செய்தியை வெளியிட்ட டெக்கான் க்ரோனிகிள் ஆகியோருக்குப் பாராட்டுகள்.
(image courtesy:http://sstcn.org/gallery/)

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s