விளாதிமிர் மெக்ரேவின் THE RINGING CEDARS OF RUSSIA என்னும் நூல்


cedar-trees
விளாதிமிர் மெக்ரேவின் THE RINGING CEDARS OF RUSSIA என்னும் நூல்

“காடு கற்றுத் த்ருகிறது ” என்னும் தலைப்பில் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் தீராநதி ஜூன் 2014 இதழில் ஒரு அரிய நூல் வரிசையை நமக்கு அறிமுகப் படுத்துகிறார். விளாதிமிர் மெக்ரே எப்படி இயற்கையை ஒட்டிய வாழ்வைக் கற்றார் என்பதும் அதனால் மானுடம் அடையும் பயன் கள் என்ன என்பதுமே ஒரு கோடி பிரதிகள் விற்ற அந்த நூல் வரிசையின் மையக் கருத்தாகும். மெக்ரே அடிப்படையில் ஒரு வணிகரே. அவர் சைபீரியப் பகுதியில் வணிகத்துக்கான பயணம் ஒன்றை மேற்கொண்ட போது அவருக்கு அனஸ்தீஸியா என்னும் பெண்ணின் அறிமுகம் கிடைக்கிறது. அந்தப் பெண்ணின் இயற்கையை ஒட்டிய வாழ்க்கை முறை அவரை வியக்க வைக்கிறது. செடார் என்னும் ஒரு வகை மருந்துவ குணமுள்ள மரத்தைப் பற்றியும் அறிந்து கொள்கிறார். விதைகளும் செடிகளும் நம் தொடுகை மற்றும் மூச்சுக் காற்றை நேசிக்கின்றன என்னும் உண்மையை உணர்கிறார். அமெரிக்காவின் ஆமிஷ் இனக்குழுவைப் பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார். எஸ்.ரா. அவர்கள் மாசு படுத்தும் வாகனம் இல்லாத, சினிமா இல்லாத ராணுவம் காவல் துறையில்லாத ஒரு இயற்கைய ஒட்டிய வாழ்க்கை முறையில் இந்தச் சூழலை மாற்றாத உறுப்பினர்களுடன் இருக்கிறார்கள்.

நாம் இயற்கையை ஒட்டிய வாழ்க்கையை இழந்ததால் தான் பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகிறோம். எந்த நகர வாழ்க்கை நமக்கு உகந்தது என்று நினைக்கிறோமோ அதே நகரமே நமக்கு பெருந்துயரையும் தருகிறது. நாம் இயற்கையைப் புரிந்து கொண்டு அதைப் பேணி, அதனுடன் ஒன்றி வாழும் வாழ்க்கை இன்று எளிதான ஒன்றல்ல. ஒத்த மனம் உடையவர் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு சமூகத்தை சில விதிகளுடன் தொடங்கித் தான் அதை நிறைவேற்ற இயலும்.

இலக்கிய நூல்கள், பிற நூல்கள் இவற்றை தமிழ் மற்றும் பிற மொழிகளில் வாசிக்கும் போது எஸ்.ரா. நம்முடன் அன்புடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார். அவருக்கு நன்றி.
(iage courtesy:www.cedartrees.com)

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in தனிக் கட்டுரை and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s