வணிக நோக்கைக் கண்டிக்கும் மருத்துவர்கள் இயக்கம்


stock-photo-doctor-with-a-stethoscope-in-the-hands-behind-the-back-100422550
வணிக நோக்கைக் கண்டிக்கும் மருத்துவர்கள் இயக்கம்

அரசு நிறுவனங்கள் – தனியார் நிறுவனங்கள் இவை பலவும் மருத்துவச் செலவுக்கான சலுகை ஒன்று வைத்திருக்கிறார்கள். அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மருத்துவச் செலவை ஊழியர்களுக்கு (இழப்பீடு அடிப்படையில்- செலவு ஈடுகட்டுதலாக) நிறுவனங்கள் செலவு செய்கின்றன.

இப்படிப்பட்ட செலவுகளில் பெரும்பகுதி “ஸ்கேன்- பிளட் டெஸ்ட்” போன்றவை. இப்படி சலுகை இல்லாமல் செலவு செய்யும் குடும்பங்களின் மருத்துவச் செலவில் முக்கிய பகுதியும் இவையே.

அனேகமாக, பெரும்பாலான மருத்துவர்கள் ஏதேனும் ஒரு ரத்தப் பரிசோதனை ஆய்வகத்தோடு வணிகப் புரிந்துணர்வில் இருக்கிறார்கள். எத்தனை நோயாளிகளை அனுப்புகிறார்களோ அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு ‘கமிஷன்’.

நிறைய பரிசோதனைகளை மொத்தமாக உள்ளடிக்கியது வருடாந்திர “மாஸ்டர் ஹெல்த் செக் அப்” எனப்படும் பரிசோதனை மிகவும் செலவாவது. இந்த பரிசோதனையின் முடிவுகள் பல நமபகத்தன்மை குறைவானவை – அல்லது அச்சப் படத் தேவையில்லாதவை. வருடா வருடம் முழு உடல் பரிசோதனை எல்லோருக்கும் தேவையானது அல்ல – நிறைய பிரச்சனைகள் உள்ள சில நோயாளிகளுக்கு மட்டுமே தேவை என்பது இவர்கள் கருத்து.

இதயம் சம்பந்தமாக என்னென்ன குறைந்த பட்ச பரிசோதனைகள் போதும் என்பதை ஒரு பட்டியலே இட்டு வெளியிட இருக்கிறார்கள் . AIIMS (ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES NEW DELHI )ன் இதய மருத்துவத் துறையைச் சேர்ந்த பல்ராம் பார்கவா என்னும் பேராசிரியர் மற்றும் பல மருத்துவர்கள் இணைந்து Society for Less Investigative Medicine (SLIM)
என்னும் அமைப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். தம்முடன் ஒத்த கருத்துள்ள வெவ்வேறு துறை மருத்துவர்களை வைத்து ஒவ்வோரு துறையில் ஒரு நோயாளிக்குத் தொடக்கத்தில் எந்த அளவு பரிசோதனை போதும் என்று ஒரு பட்டியல் வெளியிட இருக்கிறார்கள்.

தேவையில்லாத பரிசோதனைகளால் மன அழுத்தமும் அதிக செலவும் மட்டுமே நோயாளிகளுக்கு அதிகமாகின்றன. மருத்துவமனைகள்- சோதனைக் கூடங்கள் – மருத்துவர்கள் லாபம் பெருகின்றன. இந்த நிலையை மாற்ற மருத்துவர்களில் நல் மனம் கோண்டோர் முன் வந்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பது.

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s