தவளை தன் பலம் அறியும்


220px-Wood_Frog

தவளை தன் பலம் அறியும்

Wood frog என்னும் வகையான தவளை ஏழு மாதங்கள் உறைந்து போய் விடுகிறது. கிட்டத்தட்ட சுவாசம் இல்லை. வேறு எந்த உயிர்த்துடிப்பும் இருக்காது. ஆனால் குளிர் முடிந்து வசந்த காலம் வரும் போது துள்ளிக் குதித்து உறைபனியிலிருந்து வெளி வந்து விடும்.

அமெரிக்காவின் அலாஸ்காவில் நடந்த ஒரு ஆராய்ச்சியில் இதைக் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். இதயத்துடிப்பு இருக்காது. ரத்த ஓட்டம் இருக்காது. ஆனால் செல்கள் மட்டும் உயிருடன் இருக்கும். ‘செல்’களுக்கு இடையே தொடர்பு இருக்காது. தமது ஈரலில் உள்ள ‘க்ளைகோஜென்’ என்னும் சத்தை ‘குளூகோஸ்’ ஆக மாற்றிக் கொள்ளும் திறன் அவற்றுக்கு உண்டு. அப்படித்தான் அவை மாதக் கணக்கில் உறைந்து போய் உயிர் வாழ்கின்றன. இப்படி குளுகோஸ் அவற்றின் செல்களில் அதிக அளவில் இருப்பதால் உறைபனியிலும் திரவம் குறையாமல் செல்கள் தப்பிக்கின்றன.

இயற்கை ஒவ்வொரு உயிருக்கும் பலவீனங்களை மட்டுமல்ல தனித்தன்மை உள்ள பலங்களையும் தந்திருக்கிறது. தவளைக்கு இந்தச் சிறப்பியல்பைப் பயன்படுத்தி உயிர் வாழும் ரகசியம் பிடி பட்டு அது ஐந்து மாதங்கள் உண்டு ஏழு மாதங்கள் உண்ணாமல் உறைந்து வாழப் பழகி இருக்கிறது. தாவரங்கள் பிற விலங்குகளைப் பற்றி வாசித்தால் இப்படித் தாக்குப் பிடிக்கும் இயல்பைக் காணலாம்.

மனிதனுக்கு மட்டும் ஏனோ தனக்கும் சகஜீவிக்கும் ஊறானவற்றைப் பின் தொடர்ந்து செல்லும் சாபம் இருக்கிறது. அதை உணர்ந்து தனது அழிக்கும் குணத்தை விட்டொழித்துத் தாக்குப் பிடிக்க ஏனோ அவன் பழகவே இல்லை.

நல்லது அல்லது எனப் பிரித்தறியும் பகுத்தறிவு அவனது ஆகச்சிறந்த பலம் இல்லையா?

அறங்கள் அனைத்தின் சாராம்சம் ஒன்றே ஒன்று தான். ‘பிறர் நலம் பேண்’. ஆனால் நாம் பிறர் உரிமையை, உடமையை ஏன் உயிரையே பறித்துக் கொள்ள சாக்குகளைத் தேடுகிறோம். நாமே செய்யாவிட்டாலும் யாராவது செய்தால் அதைக் கண்டும் காணாமலும் இருந்து விடுகிறோம் மிகவும் நல்லவனாய்.

மனித இனம் தான் சமூகமாக – கூட்டாக- தன் இனத்துடன் இனம் மொத்தத்துக்குமான நலம் பேண வேண்டும் என்பதை இன்னும் உணரவே இல்லை. பிற ஜீவராசிகளின் நலம் பேணுதல் ,இயற்கை வளத்தைப் பேணுதல் என்பவை இதன் மறுபக்கமே.

ஏன் இப்படி இருக்கிறோம் என்னும் புதிரால் எண்ணற்ற இலக்கியங்கள் தோன்றலாம். உலகெங்கும் விரவி இருக்கும் வெறுமையும் அதன் விளைவே.
(image courtesy:wiki)

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s