உண்மை நிறமற்றது


mkgadhi_write

உண்மை நிறமற்றது

உண்மை பற்றிய மிக நீண்ட தேடலே காந்தியடிகளின் வாழ்க்கைச் சரித்திரம். அவர் அந்தத் தேடலில் ஒரு துறவியாக இல்லாமல் மக்களின் வாழ்க்கையுடன் தம்மைப் பிணைத்துக் கொண்ட ஒரு சக ஜீவியாகவே வாழ்ந்தார்.

அவர் எடுத்த நிலைப்பாடுகள் அடிப்படையில் அவர் சமூகத்தின் எல்லாத் தரப்பினருக்கும் உரியவராக இருந்தாரா, பெண் விடுதலையில் அவரது சார்பு எப்படி, மதச் சார்பின்மையில் அவரது அணுகுமுறை சரியா தவறா எனப் பல கேள்விகள் விவாதங்கள் தொடர்ந்த வண்ணம் உள்ளன.

அவரது புகழுக்கும் மக்கள் மீது அவருக்கு இருந்த செல்வாக்குக்கும் முற்றிலும் மாறான மிக எளிய மிக அமைதியான வாழ்க்கையை அவர் இறுதி வரை கொண்டிருந்தார். அவர் ஒரு தேடலில் ஒரு மாணாக்கராக, ஒரு தனிமையான யோகியாகவே வாழ்ந்தார்.

உண்மைக்கு மிகவும் அருகில் சென்றவர் என்றே அவரை நாம் காண்கிறோம். அறுதியான உண்மை நிறமற்றது. மானுடத்தின் அடிப்படைக் குணங்களை நமக்கு நினைவு படுத்துவது. வரலாறு எத்தனையோ படிப்பினை தந்தாலும் மனிதன் அதிகாரம், பொருள் மற்றும் நுகர்ச்சிக்கான வேட்டையை நிறுத்தாமல் சகமனிதனுடன் போரிடுகிறான். தற்காலிக சமாதானம், தற்காலிகக் கூட்டணி என அவன் சமூகத்தில் பல பரிமாற்றங்களைக் கொள்கிறான். அஹிம்சை என்பது அவனுக்கு அன்னியமாகவே இன்னும் இருக்கிறது. அவரது வாழ்க்கையின் மிகப் பெரிய பணி அகிம்சையின் வலிமையை உலகுக்கே உணர்த்துவது மட்டுமாகவே இருந்தது. அவர் காலத்துக்குப் பின்னும் அஹிம்சை அவரது வழி என்ற புரிதல் மட்டுமே நின்றது. மனித குலம் ஆயுதமும் வன்முறையும் குறையாது ஆயுதங்களைக் குவித்துக் கொண்டு தான் போகிறது.

மனிதன் ஏன் இப்படி இருக்கிறான் என்னும் கேள்விக்கு அவருக்கும் விடை கிடைத்திருக்காது. உண்மை நிறமற்றது. ஆராவாரங்களும், ஆர்ப்பரிப்புகளும் அற்ற மௌனம் கொண்டது என்பதைத் தம் வாழ்க்கை முறையின் மூலம் உணர்த்தினார். அவரை எதிரியாகக் காண்போரும், மானுடத்தின் மகத்தான நேசனாகக் காண்போரும் அவர் தன்னை உண்மையுடன் மட்டுமே இனம் காண விரும்பினார் என்பதை உணராதவர். அவர் கொண்டாடப் பட்ட போதும், விமர்சிக்கப் பட்ட போதும் உண்மையை இன்னும் இன்னும் நெருங்கும் தேடல் மட்டும் அவரது துணையாய் இருந்தது.

வாழ்வின் இறுதி வரையான அந்தத் தேடல் மானுடத்துக்கு என்றும் வழிகாட்டும்.

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in தனிக் கட்டுரை and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s