சென்னையில் மழைக்காலம்


2014-10-19 08.28.29
சென்னையில் மழைக்காலம்

ஒரு நபரை நாம் சந்திக்கக் கூடாத தருணங்கள் உண்டு. அவரின் இயல்பைப் பொருத்து அந்த சந்தர்ப்பங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்.

ஒரு நகரில் இருக்கக் கூடாத காலங்கள் உண்டு. சென்னையில் அது மழைக்காலம்

சென்னை என்னும் நகரத்திலேயே நிரந்தரமாக இருக்க முடிவு செய்தவர்கள் அதற்காகத் தினமும் (குறைந்த பட்சம்) ஒரு முறை வருத்தப் படும் வாய்ப்பை சென்னை கொடுத்துக் கொண்டே தான் இருக்கும். மழைக்காலத்தில் இந்த நகரை எவ்வளவு மோசமாகப் பராமரிக்கிறார்கள் என்பது வெளிப்படையாகவே தெரியும். எந்த சாலையிலும் நீர் வடியவே வடியாது, அதன் உயரம் அதிகரித்தபடி இருக்கும். மழை நீருடன் சாக்கடை நீரும் சேர்ந்து வரும்.

வாகனத்துக்கான சுரங்கப் பாதையோ அல்லது பாதசாரிகளுக்கான சுரங்கப் பாதையோ இரண்டிலுமே தண்ணீர் நிற்கும். அலுவலகத்தில் நம் உதவியாளர்களின் வருகை ஐயத்துக்குரியது என்னும் ஒரே காரணத்திற்காகவே நாம் கட்டாயம் போக வேண்டி இருக்கும்.

சாலையில் உள்ள பள்ளங்களில் மீது நீர் தேங்கி நிற்பதால் வாகனங்கள் சாலையில் ஒரு குறுகிய (தண்ணீர் தேங்காத) பகுதியை மட்டும் பயன்படுத்த எல்லா இடத்திலும் போக்குவரத்து நெரிசல். இந்தப் புகைப்படம் வீட்டு பால்கனியில் இருந்து வளாகத்தை ஒட்டியுள்ள ஒரு சிறிய சாலையின் நிலை. இவ்வளவு சுளுவாக எடுக்க முடிந்த காரணம் எல்லா சாலைகளின் நிலையும் அதுவே தான்.

தீபாவளிக்காகவாவது மழைக்காலத்தில் சென்னையை விட்டுச் சில நாட்களேனும் விலகி இருப்பவர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள்.

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to சென்னையில் மழைக்காலம்

  1. Vidhyaa says:

    Rain is a natural phenomenon & Chennai needs the northeast monsoons pretty badly. I understand that the city’s roads are in terrible condition & water logging is a major problem. Can the public do anything more than complaining ? What can help improve the situation ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s