ஆட்டோ ஓட்டுனருக்கு வயதாகி விட்டதா?


200px-Glass_of_whisky

ஆட்டோ ஓட்டுனருக்கு வயதாகி விட்டதா?

ஆறு மண் தொட்டி (நடுத்தர அளவு) இரண்டு மூட்டை மண் (சிறிய மூட்டை 20 கிலோ இருக்கும்). இவற்றுடன் அடையாறு (மலர் மருத்துவமனை அருகில்) பண்ணை ஒன்றிலிருந்து திருவான்மியூர் போக நான் ஆட்டோவை ஏற்பாடு செய்தேன். 120 ரூபாய் கேட்டார் ஓட்டுனர் கூசாமல். நான் 100 ரூபாய்க்கு மட்டுமே பேரம் பேசினேன். பகல் மணி ஒன்றரை. வெய்யிலும் களைப்பும். மண் தொட்டிகளை ஒரு பெரிய துணிப்பையில் வைத்திருந்தேன்.

தாம் கேட்ட தொகையை நியாயப் படுத்தவோ என்னவோ முதலில் தொட்டிகளைத் தூக்குகிறேன் என்றார். தொட்டிகளின் விலையை மனதில் கொண்டு நானே எடுத்து வருகிறேன் என்றேன். செடிகளுக்கான மண் மூட்டைகளை ஒரு இரு சக்கரத் தள்ளு வண்டியில் வைத்து பண்ணையின் ஊழியர் ஆட்டோவில் ஏற்றி விட்டார். மீட்டர் 50 ரூ தாண்டும் முன் திருவான்மியூரில் என் வீடு வந்து விட்டது. குடியிருப்புக்கு உள்ளே சற்று தூரம் வண்டிகள் நிறுத்துமிடம் மேடாக ஏறிய பின் வரும். அதுவரை ஓட்டி வந்தவர் நான் மண் தொட்டிகளை இறக்கிய உடன் மண் மூட்டையை இறக்குகிறேன் என்று முயன்றார். ஆட்டோவிலிருந்து கீழே அதே இடத்தில் இறக்கி வைக்கவே முயன்று கொண்டிருந்தார். அவரால் முடியவில்லை. “வயசாயிடிச்சி” என்று சமாளித்த படி வண்டியை ஓட்டிச் சென்றார். அவருக்கு என் வயது அல்லது சற்றே குறைவு. தோற்றத்தில் தெளிவாகத் தென்பட்டது. இரண்டாம் மாடியில் உள்ள என் இருப்பிடத்துக்குத் தோள் சுமையாக நான் எடுத்துச் சென்றேன்- தொட்டிகளை இரண்டு நடையாக, மூட்டைகளையும் இரண்டு நடையாக.

அவரால் ஏன் அவற்றை அசைத்துத் தரையில் அதே இடத்தில் வைக்க முடியவில்லை. ஏன்? மிக எளிய விடை. மதுவே காரணம். தமிழகத்தின் மிகப் பெரிய சாபம் இது.

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to ஆட்டோ ஓட்டுனருக்கு வயதாகி விட்டதா?

  1. pkandaswamy says:

    காலத்தின் கொடுமை இது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s