இருப்பவர்கள், இறந்தவர்கள் – எம்.முகுந்தன் சிறுகதை


220px-M_mukundan

இருப்பவர்கள், இறந்தவர்கள் – எம்.முகுந்தன் சிறுகதை

எம்.முகுந்தன் சிறுகதை “இருப்பவர்கள், இறந்தவர்கள்” மலையாளத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப் பட்டு இனிய உதயம் ஜனவரி 2015 இதழில் வந்துள்ளது. எந்த ஒரு தருணத்திலும் ஒருவரின் சாவு நம்மால் ஏற்க முடியாததாகவே இருக்கிறது. அது அவருக்கோ அல்லது தனக்கோ எப்போதுமே நடக்கக் கூடாது என்னும் விருப்பமே காரணம். அதுவும் இளவயதில் ஒருவர் மரணம் அடையும் போது நம் மனமே சமாதானம் ஆகாத நிலையில் இன்னொருவருக்கு ஆறுதல் கூறுவது பெரிய சவால். அங்கே நாம் சம்பிரதாயமாகச் சிலவற்றைப் பேசி விட்டு வருகிறோமே ஒழிய உண்மையில் நம்மால் தாங்க முடியாத இழப்புக்கு ஆளானவர்களை சமாதானம் செய்ய இயலாதர்களே.

ஒவ்வொரு துக்கம் கேட்கும் அனுபவமும் இத்தகையதே. இருப்பவர்கள், இறந்தவர்கள்- கதையின் மையக்கரு இதுவே. ஒரு இளைஞன் தன் நண்பனின் மரணத்தை ஒட்டி அவர்கள் வீட்டில் துக்கம் கேட்டு அவனை நல்லடக்கம் செய்யும் சடங்கில் கலந்து கொண்டு வீட்டுக்குப் போக விருப்பமில்லாமல் கடற்கரையில் சென்று அமர்கிறான். அங்கே இறந்த நண்பன் இவன் அருகில் உட்கார்ந்து உரையாடுவதாக உணர்கிறான். கதையில் வெட்டியான் மண்வெட்டியுடன் சாவு வீட்டுக்கு வருகிறான். அதில் இன்னும் காயாத மண் இருப்பதை இவன் கவனிக்கிறான். இந்த நுட்பமான சித்தரிப்பு நம்மைக் கவருவது.

இலக்கியம் நம் புற உலகும் அகமனமும் சந்திக்கும் புள்ளிகளைக் கருவாகக் கொள்ளும் போது நுட்பமான வடிவம் பெறுகிறது. முகுந்தனுக்கு அந்தப் புள்ளி சிக்கியிருக்கிறது

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in விமர்சனம் and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s