ஒரு குரங்கு இரண்டு புலிகளுடன் விளையாடும் காணொளி


download

ஒரு குரங்கு இரண்டு புலிகளுடன் விளையாடும் காணொளி

டிஸ்கவரி தொலைக்காட்சியில் வெளியான இந்தக் காணொளி சமூக வலைத்தளங்களில் மிகவும் ரசிக்கப் படுகிறது. இரண்டு புலிக் குட்டிகளுடன் ஒரு குரங்கு விளையாடுவது மட்டுமல்ல அவை விட்டுவிட்டுப் போனாலும் சீண்டி வம்பிழுத்து விளையாடுகிறது. மரங்கள் அடர்ந்த பகுதியில் ஒரு குரங்கு தான் வலியது. அதனால் எந்த அளவு தாவித் தப்பிக்க முடியும் என்பதை இந்தக் காணொளி காட்டுகிறது. புலியின் எதிர்வினையில் ஆக்கிரோஷமான பாய்ச்சல் இல்லை. இயல்பான எதிர்ப்பு மட்டுமே. இதனால் விலங்குகளிடையே அடிப்படையில் வன்மமும் விரோதமும் இல்லை என்பதும் பிடிபடுகிறது. மரங்கள் இல்லாத ஒரு சமவெளியில் குரங்கால் புலிகளைக் கண்டிப்பாக எதிர்கொள்ள முடியவே முடியாது. ஆனால் தான் அதிகம் பலமான மரங்களடர்ந்த பகுதியில் ஒரு பெருமிதத்துடன் குரங்கு புலிகளைச் சீண்டும் போது நமக்கு தன் பலம் எது அது எந்த இடத்தில் என்பதை இயல்பாகவே விலங்குகள் புரிந்து பயன்படுத்துகின்றன என்று தெளிவாகிறது. இயல்பாயிருப்பது என்பது மனிதனுக்கு மிகப் பெரிய சவால். அதாவது தன்மீது பாரம்பரியம், குடும்பம், சமூகம் தவிர எதிர் பால் இவர்கள் எல்லோரும் சுமத்தும் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் கட்டாயங்களால் மட்டுமே அவனது எல்லா உணர்ச்சி ஏற்ற இறக்கங்கள் தீர்மானிக்கப் படுகின்றன., அவனது முடிவுகள் மற்றும் செயல்கள் அவனது இயல்பை ஒட்டியவையாக இல்லை. மனித இயல்பு அமைதியும் சாந்தமும் அதனால் உள்ளே உணரப்படும் ஆரவாரமில்லாத ஏற்ற இறக்கமில்லாத சந்தோஷமுமே. இந்த இயல்புக்கு எதிரான திசையில் அவனை இயக்குபவையே வெளியில் இருந்து வரும் அலைக்கழிப்புகள். இயல்பாய் இருப்பது எப்படி என்பது பற்றியதே ஜென்.

(imagecourtesy:you tube)

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s