மனுஷ்ய புத்திரனின் கவிதை “குற்ற அறிக்கை’


150px-Dec2012_On_a_Relaxed_Day

மனுஷ்ய புத்திரனின் கவிதை “குற்ற அறிக்கை’

உயிர்மை ஜூன் 2015 இதழில் மனுஷ்யபுத்திரனின் பத்துக்கும் மேற்பட்ட கவிதைகள் வெளியாகி இருக்கின்றன. ஒரு கவிதை உங்கள் மேஜையில் உள்ள குண்டூசியில் தொடங்கலாம். செவ்வாய் கிரகத்தை மையப்படுத்தலாம். கதைகள் அல்லது நாவல்களுக்குத் தேவையான பீடிகை எதுவுமே கவிதைக்கு அன்னியமானவை.

மரணத்தை விடக் கொடுமையானது எது? சமூகத்தின் மிக மோசமான கூட்டுச் செயல் எது? தனிமைப்படுத்தப் படும் ஒரு சிந்தனையாளன் தன்னை எப்படி உணர்கிறான்? சகிப்புத்தன்மை எங்கேயாவது இருக்கிறதா?

இந்தக் கேள்விகளுக்கு சிக்கமான சொற்களில் இந்தக் கவிதை பதிலாகிறது.

நான் குதிப்பதற்கு
என் மலைமுகட்டின்
விளிம்பு வரை வந்து விட்டேன்

நான் தொங்குவதற்கான
தூக்குக் கயிற்றின் கடைசி முடிச்சையும்
போட்டு விட்டேன்

நான் குடிக்க இருந்த நஞ்சின்
முதல் சொட்டு
என் நாக்கில் பட்டு விட்டது

‘கொஞ்சம் பொறு
உன்னைப் பற்றி
நீ கேட்க வேண்டிய புகார்கள்
இன்னும் சில இருக்கின்றன
என்றார்கள்

கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன்.

ஒரு குறுகிய சிந்தனைக்கு, ஒரு தேக்க நிலைக்கு தன்னை நியாயப் படுத்திக் கொள்ள சுயநினைவுள்ள ஒரு சிந்தனையாளன் தவறானவன் என்று நிலைநாட்டும் கட்டாயம் இருக்கிறது. நிலைநாட்டும் கட்டாயம்- நிரூபிக்கும் கட்டாயம் அல்ல. இந்த நிலைநாட்டுதலால் மரணத்தின் விளிம்புக்கே ஒரு சிந்தனையாளன் தள்ளப்படலாம். அவன் உயிரும் வேண்டும். அதற்கு முன் அவன் தவறானவன் என்று நிலைநாட்டவும் வேண்டும். அவ்வளவு சகிப்பின்மை. அவ்வளவு குரூரம். நம் அசல் முகத்தை முகமூடியைக் கிழித்து வெளிச்சமிடுகிறது இந்தக் கவிதை.

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in கவிதை, விமர்சனம் and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s