பனைமரம் அழிந்தே போய்விடுமா?


PuntaCana163

பனைமரம் அழிந்தே போய்விடுமா?

பா.செயப்பிரகாசத்தின் கட்டுரை (தீராநதி ஜூன் 2015) நம் முன் இந்தக் கேள்வியைத் தான் வைக்கிறது. 50 ஆண்டுகள் முன் தமிழகத்தில் 30 கோடிப் பனை மரங்கள். இப்போது 5 கோடி மட்டுமே. கள் இறக்குவது நின்றது. பனை ஓலையில் செய்யப்பட்ட கூடைகள், கொட்டான்கள், கிலுகிலுப்பை, அஞ்சறைப் பெட்டி இவை மறைந்து பிளாஸ்டிக்கில் பயன்படு பொருட்கள் வந்தன. கருப்பட்டி, நுங்கு, பனை வெல்லம் பயன்படுத்துவது குறைந்து விட்டது. கடல் நீர் நிலப்பரப்பை ஆக்கிரமிக்க ஆக்கிரமிக்க பனை மரத் தோப்புகள் மறைகின்றன. சீமைக் கருவேல மரங்கள் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சிக் குடிக்கக் குடிக்கப் பனை மரங்கள் மொட்டையாகி நிற்கின்றன.

பனை மரங்களை மட்டுமல்ல இயற்கையை, பசுமையை அழிக்கும் வாழ்க்கை முறையில் நாம் வெகு தூரம் வந்து விட்டோம். கிராமப் புறங்களில் தானியங்களை விளைவிக்கும் விவசாயம் மட்டுமல்ல பனைமரங்கள், (மலைப்பகுதிகளில்) மூங்கில்கள் ஆகியவற்றை ஒட்டிப் பல கைவினைத் தொழில்கள் வேலை வாய்ப்புத் தருகின்றன. இந்த வளங்கள் அருகும் போதும் அழியும் போதும் கிராமப்புற வறுமை பன்மடங்காகிறது. நாம் எந்த சிறு அல்லது பெரு நகரிலும் காதி பவன் என்னும் அரசு நிறுவனத்தைத் தவிர்த்து, தனியாரிடம் கிராமக் கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் பனைப் பொருட்களைக் காண்பது மிகவும் அரிது. நம் வாழ்க்கை முறையால் மட்டுமே ஒரு “உள்ளடக்கிய சமுதாயத்தை உருவாக்க இயலும். (INCLUSIVE SOCIETY).

அரசுகள் பனை மரங்களையும் அவை சார்ந்த தொழில்களையும் காக்க வேண்டும்.

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s