ஆழ்வார் பாசுரங்கள் ஆணாதிக்கமானவையா?


images

ஆழ்வார் பாசுரங்கள் ஆணாதிக்கமானவையா?

இது ஒரு கேள்வியாகவே எனக்குள் இருக்கிறது. ஆனால் கல்பனா சேக்கிழார் ‘இனிய உதயம் ‘ ஜூன் 2015ல் வந்துள்ள ஆய்வுக்கட்டுரையில் பல மேற்கோள்களைக் காட்டுகிறார். பெண் ஆன்மீகப் பாதையில் ஒரு தடையாகவே கருதப்படுகிறாள் என்பதே அவரது வாதம் . அவரது மேற்கோள்கள்:

தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார்-
‘பெண்டிரால் சுகங்கள் உய்ப்பான் பெரியதோர் இடும்பை பூண்டு (திருமாலை-5)

‘மாதரார்யென்று கயற்க ணென்னும் வலையுள் பட்டழுந்து வேளை ”
(887, திருமாலை-16)

மதுரகவியாழ்வார்

“நம்பினேன் மடவாரையும்”

(கண்ணி நுண்சிறுத்தாம்பு-5)

திருமங்கையாழ்வார்

“அவரவர் பனைமுலை துணையா”
(949-பெரிய திருமொழி முதற்பத்து)

‘தெரிவைமார் உருவமே வேண்டி”
(950-பெரிய திருமொழி முதற்பத்து)

வேற்கணார் கலவியே கருதி
(951-பெரிய திருமொழி முதற்பத்து)

பொய்கையாழ்வார்-
“மாற்பால் மனசுழிப்ப மங்கையார் தோள் பைவிட்டு”

(மூன்றாம் திருவந்தாதி 14)

நம்மாழ்வார்-

“ஐங்கருவி கண்டவின்பம் தெரிவரிய அளவில்லாச் சிற்றின்பம்”

(3104, திருவாய்மொழி)

பெண்களை ஆன்மீகப் பாதைக்குத் தடையாக நினைத்த அவ்வாறு ஒரு ஒடுக்குமுறையைச் செய்த இதே ஆழ்வார்கள் திருமாலைக் கணவனாகவும் தம்மை மனைவியாகவும் உருவகப் படுத்திய பாசுரங்கள் எவ்வளவு பெரிய முரண் என்கிறார் கல்பனா. அவர் அப்படிப்பட்ட பாசுரத்தை எடுத்தாளவில்லை. நினைவுக்கு வந்த ஒரு பாசுரம் இது:

கண்டார் இகழ்வனவே காதலன்தான் செய்திடினும்
கொண்டானை அல்லால் அறியாக் குலமகள் போல்
விண் தோய் மதில் புடை சூழ் வித்துவக்கோட்டு அம்மா நீ
கொண்டாளாயாகிலும் உன் குரைகழலே கூறுவனே (688, குலசேகராழ்வார்)
பெண்களில் தாயை ஆதிசங்கரர், பட்டினத்தார், ரமணர் என ஞானிகள் என்றுமே நிராகரிக்கவில்லை. துறவுக்குப்பின்னும் தாயை அவர்கள் மறக்கவோ விலக்கவோ இல்லை. பெண்ணை சார்ந்து இருப்பதில் அவளின் மகனாகச் சார்ந்திருப்பது ஆன்மீகத்துக்கு இடைஞ்சலாக இல்லை. துணைவனாக இருப்பது எளிதல்ல. இது ஒரு ஆணின் அடிப்படை இயல்பு தரும் தடை. இந்தத் தடையைப் பெண்கள் மீது சுமத்தக் கூடாது தான். அதே சமயம் பெண்கள் இதை அவர்களை இழிவு செய்ய எழுதப்பட்டதாக ஏன் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்? ஒரு ஆண் ஆன்மீகப் பாதையில் நிச்சயமாக இது சறுக்கும் என எண்ணுபவற்றில் பெண்ணின் துணையைத் தேடும் மனப்பாங்கு முக்கியமானது. இதைத் தவிருங்கள் என்று தான் சொல்கிறார்களே ஒழிய பெண்கள் இழிந்தவர்கள் என்று கூறவில்லை.

பெண் எப்போதுமே உறவுகள், தொடர்ச்சி, வாழ்க்கைவசதிகள் குறித்த கனவுகள் இவற்றுடன் குடும்பத்தைத் தொடர்பு படுத்துகிறவளாக இருக்கிறாள். குடும்பத்தின் முக்கிய அங்கமாகவும் குடும்ப வாழ்க்கையின் மிகப் பெரிய பலமாகவும் அவள் விளங்குகிறாள். துறவு என்பது குடும்ப வாழ்வை விலக்கும் முக்கியமான ஒரு புள்ளியில் தான் துவங்குகிறது.

Advertisements

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in விமர்சனம் and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s