ஆந்தை பூதம்- ஜெர்மானியக் கதை


download

ஆந்தை பூதம்- ஜெர்மானியக் கதை

சைதன்யா என்னும் குழந்தையின் எழுத்துத் திறன் பற்றி ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டேன். திசை எட்டும் ஏப்ரல் ஜூன் 2015 இதழில் “திருமதி ஆந்தை” என்னும் குழந்தைகளுக்கான ஜெர்மானியக் கதையை மொழி பெயர்த்திருக்கிறார். ஜெகப்க்ரிம், வில்ஹெல்க்ரிம் என்னும் இரண்டு சகோதரர்கள் தாம் செவி வழிக் கேட்ட கதைகளைத் தொகுத்து Grimm’s Fairy Tales என்னும் நூலாக வெளியிட்டார்கள். அந்தக் கதைகளுள் ஒன்றே இது.

குளிர் மிகுந்த நாட்களில் விடிந்து வெகு நேரம் வரை சூரியன் தென்படாது. அப்படிப் பட்ட குளிர்கால இரவு ஒன்றில் ஒரு ஆந்தை எலிகளைத் தேடிச்சென்றது. தானியங்கள் வைக்கும் மரத்தால் ஆன களஞ்சியம் ஒன்றில் அது எலிகளைக் கண்டது. அவற்றைத் தின்றது. ஆனால் அது தின்று முடிப்பதற்குள் இரவு முடிந்து விடியும் நேரமே வந்து விட்டது. இன்னும் இருள் பிரியவில்லை. வெளிச்சம் வந்தால் தனது பயணத்துக்கு அது உகந்ததல்ல என்று ஆந்தை அந்தக் களஞ்சியத்திலேயே இரவைக் கழிக்க முடிவு செய்து, களஞ்சியத்தின் மேற்பகுதியில் இருந்த மரப்பலகை ஒன்றில் சென்று அமர்ந்தது. அதன் இரு கண்கள் மட்டும் வெளியில் இருந்து பார்ப்போருக்கு பயங்கரமாகப் பளபளப்பாகத் தெரிந்தன. முதலில் அந்தக் களஞ்சியத்தின் பணியாள் ஒருவர் வந்தார். அவர் ஆந்தையின் இரு கண்களையும் பார்த்து “ஒரு பூதம் பெரியகண்கள். மிகவும் பயமாயிருக்கிறது” என்று ஓடி விட்டார். பிறகு அவரின் முதலாளி, அக்கம்பக்கத்தவர் எனப் பின்வந்த எல்லோரும் பயப்பட நகர மேயர் அங்கே வந்தார். படைவீரர்களைப் போல எல்லோரையும் வரிசையாக நிற்கச் செய்தார். அவர்களுள் வீரனான ஒருவன் வந்து ஒரு ஏணி வைத்துக் களஞ்சியத்தின் மீது ஏறினான். அப்போது அந்த ஆந்தை சத்தமாகக் கூவியது. அதைக் கேட்டு பயந்து அவன் கீழே விழ மக்களும் பயத்தில் கத்தினார்கள். இந்த சத்தம் பிடிக்காத ஆந்தை சாளரம் வழியே பறந்து வெளியேறியது. மேயர் களஞ்சியத்தோடு பூதத்தைக் கொளுத்த முடிவு செய்து களஞ்சியத்தையே கொளுத்தி விட்டார்.

அச்சம் நம் பார்வையை, நம் புரிதலை, நம் தருக்கத் திறனை எந்த அளவு பாதிக்கும் என எடுத்துக்காடும் நல்ல கதை.

(image courtesy:kids.sandiegozoo.org)

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in சிறுவர் இலக்கியம் and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s