எம்.முகுந்தனின் கூர்மையான சிறுகதை “பப்பு குருடனான கதை”


download (1)

எம்.முகுந்தனின் கூர்மையான சிறுகதை “பப்பு குருடனான கதை”

இனிய உதயம் ஜூலை 2015 இதழில் எம்.முகுந்தனின் மலையாளக் கதையான “பப்பு குருடனான கதை” சுராவின் மொழிபெயர்ப்பில் வாசிக்கக் கிடைத்தது.

கூர்மை கதை எழுப்பும் கேள்வியில் இருக்கிறது. ஒரு சித்தி, வரம் அல்லது பேராற்றல் ஒருவரிடம் இருப்பதால் என்ன நன்மை? அவருக்கா? சமுதாயத்துக்கா? மனித வாழ்வுடன் ஒருவரது பேராற்றல் ஒட்டாமலேயே போய்விட்டால்? உபத்திரமாகப் போய் விட்டால்? இந்தக் கேள்விகள் நம் சிந்தனைக்கே.

பப்பு ஒரு 20 வயது இளைஞன். முதலில் அவனது பக்கத்து வீட்டின் திருமணமாகாத இளம் பெண் கருவுறுகிறாள். குழந்தை அவன் ஜாடையில். அவள் தனக்கும் அவனுக்கும் எந்தப் பழக்கமும் இல்லை என்றாலும் பழி அவன் மீது விழுகிறது. ஆனால் அவன் அவளைத் தொடவே இல்லை என்கிறான்.

பிறகு தெருவில் அவனை விட வயதில் கூடுதலான ஒரு பெண், பக்கத்துத் தெருவில் மற்றொரு பெண் என ஒவ்வொருவருக்கும் அவன் ஜாடையில் குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. ஊரே கூடி அவனை அடித்து உதைக்கும் போதும் அவன் தான் அப்பாவி என்றே கூறுகிறான். ஒரு நாள் அவனுடைய (விதவை) அம்மாவுக்கே அவன் ஜாடையில் குழந்தை பிறந்து விடுகிறது. அப்போது தான் ஒருவர் அவன் கண்ணால் பார்த்தாலே பெண்கள் கர்ப்பம் அடையும் ஆற்றல் அவனிடம் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கிறார். அதை உணர்ந்ததும் அவன் தன் கண்களைத் தானே குருடாக்கிக் கொள்கிறான். ரிஷிகளுக்கு இந்த சித்தி அல்லது வரம் உண்டு என்று புராணங்களில் நாம் வாசித்திருக்கிறோம். உண்மையிலேயே இப்படி ஒரு ஆற்றல் இருப்பது துன்பமே. உறுத்தலே. சோதனையே என்பதன் மூலம் மனித வாழ்க்கையின் முக்கியமான ஒரு அம்சத்தை அவர் நம் முன் நிறுத்துகிறார். அது தான் மனோரீதியாக ஓன்றை உகந்ததென்று எண்ணுவது. உண்மையில் அது நன்மை தீமை கலந்ததாகவே இருக்கும். வாழ்க்கையில் நாம் எதிர்கொள்ளும் எல்லாவற்றிலும் நன்மை தீமை என்னும் இருபக்கம் இருக்கத்தான் செய்யும். அது எளிய உண்மையாயிருக்கலாம். ஆனால் நம் விழைவுகள் பெரும்பாலும் பிறர் முன்னால் நம் பெருமை அல்லது பிம்பம் பற்றியதாகவே இருக்கிறது. ஒரு ரிஷி இந்த ஆற்றலைப் பெற்றிருந்தாலும் அது சிக்கலானது என்றாலும் பிறர் முன் தன் தலை நிமிர்ந்து நிற்பதற்காக இதைச் சிலகாலம் பயன்படுத்தி இருக்கலாம். ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் இது ஒரு முள் முடியே இல்லையா?

நம் தேடல்கள் எந்த தருக்கத்துக்கும் அடங்காமல் பிறரை ஒட்டி எழுப்பப்படுகின்றன. அதன் நகைமுரணை மிகவும் கூர்மையாக இந்தக் கதை சித்தரிக்கிறது.

(image courtesy:espfiles.net)

Advertisements

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in தனிக் கட்டுரை, விமர்சனம் and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s