கோமல் – குறும்படம்- தவறான தொடுகை பற்றி குழந்தைகளுக்கு விளக்கும்


childline_logo

கோமல் – குறும்படம்- தவறான தொடுகை பற்றி குழந்தைகளுக்கு விளக்கும்

Child Line India என்னும் அமைப்பு குழந்தைகளுக்காக உருவாக்கி இருக்கும் கோமல் என்னும் குறும்படம் 1. தவறான தொடுகை எது? 2. எந்தெந்த இடங்கள் பிறர் தொடக் கூடாதவை, 3. பாலியல் ரீதியான அணுக்கம் காட்டுவது என்பது எது? 4. நம்மிடம் ஒருவர் அத்துமீறினால் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ற கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கிறது. குழந்தைகளுக்குப் புரியும் விதத்தில் கணிப்பொறி ‘அனிமேஷன்” அடிப்பையிலான ஒரு படம் இது .CBSE இதை எல்லாப் பள்ளிகளிலும் காண்பிக்க ஆணை பிறப்பித்திருக்கி/றது என்று ‘தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில்’ படித்து அறிந்தேன். குழந்தைகள் அனைவருமே வயது வித்தியாசமின்றிப் பார்க்க வேண்டிய படம். தவறு மற்றும் வன்முறை பற்றிய அடிப்படை அறிவு கண்டிப்பாக இதன் மூலம் கிடைக்கும். இந்த அளவாவது சொல்லித் தரா விட்டால் அவர்கள் தவறு இழைக்கப்படுவதைப் புரிந்து பெற்றோரிடம் சொல்லி தீர்வு காண வாய்ப்பில்லை.

ஆங்கில மொழிப் படத்துக்கான இணைப்பு——-> KOMAL

தமிழ்ப் படத்துக்கான இணைப்பு ———————-> கோமல்

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in காணொளி, சினிமா விமர்சனம்., சிறுவர் இலக்கியம் and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s