காந்தியடிகள் தவிர்க்கச் சொன்ன ஏழு பாவங்கள்


mahatma-gandhi-quotes-3

காந்தியடிகள் தவிர்க்கச் சொன்ன ஏழு பாவங்கள்

எங்கள் வீட்டில் ஒரு காந்தியடிகளின் படம் கண்ணாடி இடப்பட்டு மாட்டப் பட்டிருந்தது அதன் கீழே ஏழு பாவங்கள் குறிப்பிடப் பட்டிருந்தன.

ஏழு பாவங்கள்

உழைப்பில்லாத சொத்து

மனசாட்சியில்லாத மகிழ்ச்சி

நற்பண்பில்லாத அறிவு

நேர்மையில்லாத வியாபாரம்

மனித நேயம் இல்லாத விஞ்ஞானம்

தியாகமில்லாத வழிபாடு

கொள்கையில்லாத அரசியல்

சிறு வயதில் அவற்றின் ஆழம் பற்றிய அல்லது அந்தப் பாவங்கள் எந்த அளவு சமூகத்தை பாதிக்கும் என்பது பற்றிய அனுமானம் எனக்கு இருக்கவே இல்லை. காலம் செல்லச் செல்ல இன்று நாம் இந்திய அல்லது உலக அளவில் எதிர்கொள்ளும் தீராப் பிரச்சனைகளுக்கான நதி மூலம் தன்னலம் என்பதும் தன்னலம் இந்த ஏழு பாவங்களில் பெரும்பாலனவற்றுக்கு நம்மை இட்டுச் செல்கிறது என்பதும் விளங்கியது.

காந்தியடிகள் எண்ணம் சொல் செயல் மூன்றுக்கும் இடையே வேறுபாடு இல்லாமல் வாழ்ந்து காட்டினார். அந்த வாழ்க்கையே அவரது போதனைகளுக்கு மிகப் பெரிய சக்தியைக் கொடுத்திருக்கிறது. சில விஷயங்களில் அவர் முரட்டுப் பிடிவாதம் காட்டியவரே சமுதாயத்தை ஒரு தந்தை என்னும் இடத்தில் இருந்து மட்டுமே அவரால் பார்க்க இயன்றது. இவை மிகச் சிறிய குறைபாடுகள். கடுகு போன்ற இந்தக் குறைபாடுகளின் முன்னர் அவரது சத்தியம் அஹிம்ஸை என்னும் இரண்டு பெரும் குணங்கள் விஸ்வரூபமானவை.

அவர் பற்றி இந்தியாவுக்கு வெளியே உள்ள விழிப்புணர்வும் வியப்பும் இங்கே இல்லை என்பதே நமது தீரா நோய்களுக்குக் காரணம்.

அவர் தமது அறத்தின், சத்தியத்தின், அஹிம்ஸையின் பலத்தில் நிமிர்ந்து நின்றார். அந்த தார்மீக பலம் உள்ளவர்கள் அவருக்குப் பின் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியவர்களிடம் மட்டுமே இருந்தது. வரும் தலைமுறை அவரைப் பற்றிய சரியான புரிதல் கொள்ளும் போது தவறான தலைவர்கள் நீங்கி இந்தியா நிமிரும். அவர் பிறந்த மண்ணில் அந்த அற்புதம் சாத்தியமே.

(image courtesy:memorymuseum.net)

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in அஞ்சலி and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to காந்தியடிகள் தவிர்க்கச் சொன்ன ஏழு பாவங்கள்

  1. seshan,dubai says:

    Thanks for sharing…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s