சக்தி ஜோதி கவிதைகள்


sakthi-jothi

கனவுகள் எப்போதுமே நமக்கு முக்கியமானவை. கொஞ்சம் பிடித்தமானவை. நிஜத்தின் உஷ்ணமும் வலியும் இல்லாதிருப்பதால் நமக்குக் கொஞ்சம் பிடித்தமானவை. ஆனால் புரிவதில்லை மற்றும் நிறைவேறுவதில்லை என்பதால் நிறையப் பிடிக்காமற் போனது.

நவீன கவிதையில் கனவுகளுக்கான இடம் வித்தியாசமானது. வாழ்க்கையின் பிற அனுபவங்களில் இருந்து கனவு மாறுபட்டதல்ல என்னும் புள்ளியே அது. உண்மையில் நவீன கவிதை எழுதும் ஒரு கவிஞன் கனவு என்னும் அனுபவம் தான் நிஜத்தில் பெறும் அனுபவத்தில் இருந்து (அனுபவம் பெறும் )சூழல் ஒன்றில் மட்டுமே வேறு படுவதாகக் காண்கிறான்.

சக்தி ஜோதி  இந்தப் புள்ளியைத் தவற விடவில்லை. எனவே தன் நிஜ அனுபவத்தைக் கனவுடன் அடையாளம் கண்டு இரண்டு அனுபவங்கள் பரஸ்பரம் முழுமை செய்பவை என்று சுட்டுகிறார். (காலச்சுவடு டிசம்பர் 2015)

துரத்தலும்
தப்பித்தலுமாக
அலைந்து கொண்டே இருந்தாள்

யானையைப் பிடிப்பதற்கு வெட்டி வைத்த
பெரும் பள்ளமொன்றில் விழுகிறாள்

அதிர்ந்து விழிக்கிறாள்
கனவு போலவே இல்லை.

கவித்துவ தரிசனம் அழுத்தமாகத் தென்படுவது “யானைக்கான பள்ளம்” சிறிய விலங்குகளையும் பிடித்து விடுவதில். பெண் படைப்பாளிகளின் எந்தப் படைப்பாயிருந்தாலும் நான் முதலில் அவர்கள் பார்வைக்கு மட்டுமே பட்டு அவர்களால் மட்டுமே பதிவு செய்யப்படுபவற்றைத் தேடுவேன். ஆண்கள் எழுதும் களன்களையும் லகுவாகக் கையாளும் பெண் எழுத்தாளர்களும் உண்டு. மறுபடி கவிதைக்கு வருவோம். யானைக்கான பள்ளம் என்னைச் சட்டென்று பெண்கள் எதிர் கொள்ளும் சவால்களுக்கு அண்மையாக அழைத்துச் செல்ல அவருக்குக் குறியீடாக அமைந்தது. பெண்கள் அகப்பட்டுக் கொள்ளும் பல சிக்கல்கள் யாரையுமே வீழ்த்தக் கூடியவையே. ஆனால் ஒரு பெண் இக்கட்டில் இருக்கும் போது அது ஒரு ஆணின் சங்கடத்தைப் போல எளிதாகக் காணப் படாது. ஒன்று அவள் ஆணுக்கு இணையான அனுபவம் அற்றவள் இல்லையேல் ஆணுக்கே சவாலான ஒன்றில் அசட்டு தைரியமாக இயங்கியவள்.

இதுவரை ஆணின் உலகமாகவே இருக்கும் இங்கே எந்த வலையும், குழியும் ஏற்கனவே ஆண்களுக்கிடையேயான போட்டி விளையாட்டுக்களில் வேட்டைகளில் சர்வ சகஜமானவை. அந்த வலைகளைப் பள்ளங்களை எதிர் கொள்ளும் தைரியத்துடன் வந்து விட்டாள் பெண். ஆனால் வஞ்சக வீழ்த்துதல்கள் அவளுக்கு ஒப்புதல் அற்றவை.

நான் கு கவிதைகள் கனவின்மீது சக்தி ஜோதி கட்டமைத்திருக்கிறார். யானை விஷயம் மிகவும் நுட்பமானது. கூர்மையும் நவீன கவிதையின் முக்கிய அம்சமே. நிறைய வாசிக்கிறார் என நம்புகிறேன். நிறைய எழுதவே மேலும் அசலான படைப்புக்கள் ஊறும்.

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in விமர்சனம் and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s