அப்துல் கலாம் நினைவிடம் – ஆடுமாடுகள் அரவணைப்பிலா இருக்க வேண்டும்?


CW5xl5kVAAEyChY

அப்துல் கலாம் நினைவிடம் – ஆடுமாடுகள் அரவணைப்பிலா இருக்க வேண்டும்?

ஊடகம் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் அப்துல் கலாம் நினைவிடம் ஆடுமாடுகள் கூடும் இடமாகவும் பாதுகாப்பே இல்லாமல் மக்கள் மிகவும் நெருங்கிச் செல்லும் இடமாகவும் ஆகி வருவதைச் சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர். அப்துல் கலாம் எல்லாத் தரப்பு மக்களாலும் நேசிக்கப்பட்டவர். இளைஞர்கள் குழந்தைகள் சிறந்த குடிமக்களாக உயரும் கனவுகளைச் சுமந்தவர். அவரது மரணத்தின் போது ஒவ்வொரு தெருவும் பள்ளியும் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தியது அவர் தம் மீது காட்டிய அன்பை முன் வைத்தே ஆகும். அவரது நினைவிடம் இன்னும் பாதுகாப்பாக்கப்பட்டு, உடனடியாக அங்கு கட்டிடப் பணி கூட நம்மால் செய்ய முடியாது என்றால் அவர் காட்டிய வழியில் போவது கிட்டத்தட்ட இயலாத காரியமே. உடனடியாக அந்த இடம் பாதுகாக்கப் பட்டு நினைவு மண்டபம் நிறுவப்படும் என நம்புவோம்.

(image courtesy:twitter)

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s