சூதாட்டமாடும் குழந்தைகள் – அண்டன் செகாவின் சிறுகதை


download

சூதாட்டமாடும் குழந்தைகள் – அண்டன் செகாவின் சிறுகதை

குழந்தைகள் உலகம் எப்படிப்பட்டது? அது பாசாங்குகள் இல்லாதது என்று நாம் கொள்ளலாம். பெரியவர்களது நடவடிக்கைகளை நகலெடுப்பதில் அவர்கள் எந்தப் பாசாங்குமின்றி குழந்தைகள் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். பெரியவர்கள் உலகை ஆக்கிரமிக்கும் மனப்பாங்கு குழந்தைகளிடம் தென்படுவது இயல்பானதே. ஏப்ரல் 2016 ‘இனிய உதயம்’ இதழில் சிறுகதை முழுவதுமே ஒரு வீட்டில் சமையற்காரர் மகன் வீட்டின் முதலாளியின் குழந்தைகள் அவர்களது நண்பர்கள் ஆண் பெண் ஆகிய சின்னஞ்சிறு குழந்தைகள் சேர்ந்து விளையாடுகிறார்கள். பணம் வைத்து விளையாடும் எளிய சீட்டு விளையாட்டு. நேரடியான கதை. அதில் குழந்தைகள் ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். ஏமாற்றுகிறாய் என்று கைகலப்பில் ஈடுபடுகிறார்கள். பணம் இருக்கிறதா என்று எள்ளி நகையாடுகிறார்கள். இறுதியில் ஒன்றாய் அசந்து தூங்குகிறார்கள்.

சூதாட்டமாயில்லாத ஒரு வாழ்க்கை முறையை பெரியவர்கள் எப்போதுமே கனவு கூடக் கண்டதில்லை. முறையான வழியில் தண்டவாளத்தில் இருந்து இறங்காத ஒரு விழிப்புணர்வு எங்குமே இல்லை. இதில் பின்னாளில் இணைந்து கொள்ளும் ஒத்திகையாகவே குழந்தைகளின் விளையாட்டு அமைகிறது. குழந்தைகள் கண்ணில் படாமல் தவற்றை செய்வது ஒரு தற்காலிகத் தப்பிப்பு தான். இந்த சிறுகதை குழந்தைகள் உலகம் பற்றி எந்த எதிர்பார்ப்பு தீர்ப்பு எதையும் வழங்கவில்லை. நம்மை சிந்திக்க வைக்கிறது.

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in விமர்சனம் and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s