அஞ்சலி – ஞானக் கூத்தன்


download.jpg

அஞ்சலி – ஞானக் கூத்தன்

முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேல் தீவிரமாகத் தமிழ்க் கவிதைத் தளத்தில் இயங்கியவர். சமகாலக் கவிஞர்களில் நவீனத்துவத்தின் முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தவர். அவரது படைப்புக்கள் மற்றும் விருதுகள் விவரங்களை தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் காண்கிறோம்.

கவிதை நூல்கள்
அன்று வேறு கிழமை
சூரியனுக்குப் பின் பக்கம்
கடற்கரையில் சில மரங்கள்

பிற படைப்புகள்
இரட்டைநிழல், திருப்தி
நம்மை அது தப்பாதோ?
சொன்னதை கேட்ட ஜன்னல் கதவு
அலைகள் இழுத்த பூமாலை

விருதுகள்
சாரல் விருது (2009)
விளக்கு விருது (2004)

அவரது தொகுதிகளை நான வாசித்ததில்லை. தனிக் கவிதைகளை நிறைய வாசித்து உள்வாங்கி இருக்கிறேன். கீழ்க்காணும் கவிதை அவரது நவீனத் துவத்தின் வீச்சுக்கு ஒரு உதாரணம்:

நாய்
=====

காலம் கடந்துண்ணும் எதிர்மனைப் பார்ப்பான்
எச்சிற் களையைத் தெருவில் எறிந்தான்
ஆள் நடவாத தெருவில் இரண்டு
நாய்கள் அதற்குத் தாக்கிக் கொண்டன
ஊர் துயில் குலைத்து நாய்கள் குரைக்கவும்
அயல்தெரு நாய்களும் ஆங்காங்கு குரைத்தன
நகர நாய்கள் குரைப்பது கருதிச்
சிற்றூர் நாய்களும் சேர்ந்து குரைத்தன
நஞ்சை புஞ்சை வயல்களைத் தாவிக்
கேட்கும் குரைச்சலின் குறைச்சலைக் கேட்டு
வேற்றூர் நாய்களும் குரைக்கத் தொடங்கின
சங்கிலித் தொடராய்க் குரைத்திடும் நாய்களில்
கடைசி நாயை மறித்துக்
காரணம் கேட்டால் என்னத்தைக் கூறும்?

அவரது இணையதளத் துக்கான இணைப்பு — இது.

அவருக்கு என் அஞ்சலி.

(image courtesy:youtube)

About தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in அஞ்சலி, கவிதை and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s