படைப்பாளிகளின் அகால​ மரணம் குறித்து சாருநிவேதிதா


24_08_2016_006_017_011

படைப்பாளிகளின் அகால மரணம் குறித்து சாருநிவேதிதா

‘டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா’ நாளிதழ் பல எழுத்தாளர்களிடம் ‘ஏன் தமிழ்ப் படைப்பாளிகள் பலர் அகால மரணம் அடைந்தார்கள் என்னும் கேள்வியை எழுப்ப அதற்குச் சாரு நிவேதிதாவின் பதில் கீழே:

Writer Charu Nivedita sees more practical underpinnings to the situation. He says the lack of recognition for a writer in Tamil society is the reason for their wasting away their lives while still young.

“Writers don’t get the money or recognition for their work. When they see that there is no recognition for what they do, they get depressed and take up habits like drinking,” he says.

As someone who has been consistently vocal about how writers and poets are neglected in society , Charu Nivedita says: “The writer doesn’t exist in Tamil society.”

“A friend who joined a political party said that he did not get any recognition even after writing for long, so he took up politics. Look at the extent to which writers get demoralised. Either they drink themselves to death or they join mainstream cinema or politics and become morally corrupt,” he says.

படைப்பாளிகளில் மிகவும் மனக் கொந்தளிப்பு உடையவர்கள் யாரென்றால் அவர்களிடையே சொரணை அதிகம் உள் ளவரும் இளகிய மனம் கொண்டோருமே. அதிக சொரணையோ அல் லது இளகிய மனமோ மனதில் வலியை, ஒரு தனிமை, பேரழுத் தத் தைத் தந்தபடியே இருக்கும். மிகுந்த வலியும் மன அழுத்தமும் அவர்களைத் தப்பிப்பாக சில பழக்கங்களுக்குத் தள்ளுவது உண்மையே. அவை மட்டும் காரணங்கள் அல்ல. குரூரமும் சுயநலமுமான உலகில் ஒட்டவே முடியாமல் உதிர்ந்து போகிறார்கள் என்பதே சரியானது.

‘டைம்ஸ்’ நாளிதழின் முழுச் செய்திக்கான இணைப்பு —– இது.

(image courtesy:timesofindia)

About Writer P.Muralidharan

Sathyanandhan is a thinker and writer in Tamil for more than a decade. His works have been published in literary magazines like Knaiyazhi. In the web his recent works are in Thinnai.com. His distinction is his ability to creatively write in all genre i.e. Short story, poem, article, novel, criticism and articles on a variety of subjects. He is popular for his works on Ramayanam and Zen published in Thinnai during 2011.
This entry was posted in நாட் குறிப்பு, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s